Opinie Bezuinigen met onbegrijpelijke brieven

0

In Zeeland gaan de Statenstukken digitaal, als bezuiniging. Maar een duidelijke uitleg kan er niet van af. ‘Het feit dat u zich voor ons interesseert, vinden wij wat duur.’

– COLUMN –

Sinds ik lid ben van de Rekenkamer van de provincie Zeeland, ontvang ik wekelijks de ‘Statenstukken’. Op die manier kan ik, als relatieve buitenstaander, toch goed volgen wat er speelt. Al moet ik toegeven, het merendeel van de inhoud van de vaak dikke envelop wordt slechts diagonaal doorgekeken en vindt betrekkelijk snel de weg naar de bak met oud papier.

Maar onlangs bevatte deze envelop een brief die ik heb bewaard. Het was een korte brief, maar de tekst was intrigerend. Deze luidde als volgt: “Op 5 november 2010 hebben provinciale Staten het statenvoorstel Actualisatie Leges- en Grondwaterheffingverordening vastgesteld. Voor u betekent dit dat met ingang van 1 januari 2011 uw abonnement op statenstukken komt vervallen. Via de website van de provincie zijn echter alle stukken te downloaden.”

Onbegrijpelijk
De brief toont allereerst aan dat menige ambtenaar, ondanks de vele cursussen die er vandaag aan de dag worden aangeboden, nog steeds in staat is om volstrekt onbegrijpelijke brieven op te stellen. Immers, hoe zou de Grondwaterheffingverordening nu toch van betekenis kunnen zijn voor mijn abonnement op de statenstukken? En, betaal ik dan leges voor die stukken? Ik dacht dat ik gewoon een abonnement had.

Ik heb die verordening van 5 november maar eens opgezocht. Daarin las ik dat in de Staten een discussie was geweest dat de provincie een groot aantal kleine kostenposten heeft. Mede gezien de noodzakelijke bezuinigingen werd het nuttig geacht daarin eens flink te snoeien. Goed, dat begrijp ik. Maar ja, de logica blijft toch onduidelijk en is ook wel heel eenzijdig. Immers, provinciale staten zien een noodzaak tot bezuinigen en besluiten om belangstellende burgers maar voor een voldongen feit te stellen; ‘Het feit dat u zich voor ons interesseert, vinden wij wat duur.’

Hoe dan?
Was het nu zo moeilijk geweest om een iets langere brief te sturen met de volgende tekst: “Voor de provincie is het momenteel heel belangrijk om de kosten te beheersen. U heeft een abonnement op de Statenstukken. De kosten die dit voor de provincie met zich meebrengen, zijn betrekkelijk hoog. Bovendien is het vandaag aan de dag mogelijk om alle stukken ook digitaal te raadplegen. Wilt u een bijdrage leveren aan de beheersing van onze kosten? Zo ja, stemt u er dan mee in dat wij uw abonnement op de verzending van de schriftelijke stukken beëindigen? Als wij voor 1 december van u geen reactie op dit voorstel hebben ontvangen, gaan wij er van uit dat u hiermee akkoord bent.”

Dat was toch veel aardiger en begrijpelijker geweest.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden