BNG benoemd tot systeembank

0

De Nederlandse Bank (DNB) heeft BNG Bank als nationaal systeemrelevante bank aangemerkt. Doordat BNG Bank als systeemrelevant is aangemerkt dient de bank bovenop het minimaal vereiste kapitaal een systeemrelevantiebuffer aan te houden van 1% van de naar risico gewogen activa.

Hieraan voldoet de bank, naar eigen zeggen, overigens al ruimschoots. Rabobank, ING, ABN Amro en SNS Bank werden in april 2014 al door de DNB op de lijst gezet, de BNG is de vijfde bank in Nederland die dit keurmerk krijgt.

BNG Bank heeft een relatief hoge systeemrelevantiescore vanwege haar relatief grote omvang en verwevenheid. In april 2014 heeft DNB aangekondigd welke banken als systeemrelevant werden bestempeld. Destijds behoorde BNG Bank nog niet tot deze banken. Dat BNG Bank nu wél als systeemrelevant wordt bestempeld komt doordat DNB’s raamwerk voor systeemrelevantie vervangen is door het raamwerk van EBA.

BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA) en een rating AA+ van Fitch. BNG Bank noemt zich daardoor een van de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden