Budget voor transitie begeleiding blijft

0

Uit de junicirculaire voor gemeenten blijkt dat de € 32 miljoen voorbereidingsgeld voor 2013 inderdaad in het gemeentefonds blijft.

Voor de decentralisatie van Begeleiding bestaat breed draagvlak: bij gemeenten, aanbieders én cliëntenorganisaties. Op heel veel plaatsen wordt samengewerkt aan de voorbereiding. Het is zonde als de brede en gezamenlijke voorbereiding tot stilstand komt. Het  zou betekenen dat, als de transitie op een later moment weer in gang gezet wordt, er opnieuw moet worden begonnen.

Acties VNG
De VNG heeft er zowel bij de Tweede Kamer als in het overhedenoverleg met het kabinet op 4 juni een lans voor gebroken dat gemeenten kunnen doorgaan met het veranderingsproces. De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft bovendien op 6 juni het bestuur per motie verzocht om bij het Rijk te pleiten voor het beschikbaar blijven van het voorbereidingsbudget.

Voorbereidingsbudget: toelichting
In totaal gaat het om € 80 miljoen voor de gemeentelijke voorbereiding, waarvan € 48 miljoen in 2012 naar gemeenten is gegaan  en € 32 miljoen in 2013. Uit  junicirculaire blijkt dat deze voorbereidingsmiddelen voor gemeenten beschikbaar blijven.

Maar in de circulaire staat ook: 'Na de formatie zal duidelijkheid ontstaan of de decentralisatie doorgang vindt. Wanneer een nieuw kabinet afziet van de decentralisatie van begeleiding zullen de middelen voor 2013 worden teruggeboekt'.

Advies aan gemeenten
De kans dat een volgend kabinet geheel van de decentralisatie zal afzien, acht de VNG klein. Toch adviseren we gemeenten rekening te houden met dit voorbehoud en met het aangaan van substantiële verplichtingen ten laste van het budget 2013 te wachten tot er meer duidelijkheid is over het nieuwe regeerakkoord.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden