CPB: ‘gemeentebelasting levert banen op’

0

Als gemeenten meer lokale belastingen heffen en de hogere lokale lasten voor inwoners compenseren, kan dat op termijn landelijk zo’n 15.000 banen opleveren.

Dat heeft Centraal Planbureau (CPB) berekend .

Volgens het CPB is het voor lokale overheden haalbaar om belastingen vaker lokaal te gaan heffen. Het bureau wijst daarbij op de toegenomen verantwoordelijkheden van gemeentes, zoals de jeugd- en ouderenzorg. Gemeentes zouden meer eigen belastingen kunnen gaan heffen door onder meer de ingezetenenbelasting en de onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen. Belangrijk is volgens het CPB wel dat de totale belastingdruk niet wordt verhoogd door bijvoorbeeld een hogere algemene heffingskorting.

Via een verruiming van de OZB en de ingezetenenbelasting zouden gemeentelijke belastingen volgens het CPB kunnen stijgen zonder grote inkomenseffecten voor huishoudens. Een dergelijke verhoging zou volgens het planbureau de structurele werkgelegenheid met zo’n 15.000 banen verhogen.

Profijtbeginsel
Bij toenemende gemeentebelastingen moet volgens het CPB worden uitgegaan van het profijtbeginsel. Daarbij zou de verhoging afhangen van het profijt dat bewoners van voorzieningen hebben.

In het geval van de ingezetenenbelasting zouden lokale inwoners in gelijke mate profijt hebben van zaken als investeringen in lucht- en waterkwaliteit. Daarom zou die verhoging voor iedereen even hoog kunnen zijn.

Onroerendezaakbelasting

Dat is anders bij de OZB, waarbij het gebruikersdeel volgens het CPB verhoogd zou kunnen worden. Die heffing is niet voor elke inwoner gelijk, maar afhankelijk van de nabijheid van zaken als theaters, parken, zwembaden en stations. Dat schaalvoordeel zorgt over het algemeen voor lagere reiskosten, maar een hogere huizenprijs.

Voor de eerste twee belastingschijven zou een hogere OZB volgens het CPB voor werkenden voordeliger uit kunnen vallen. Wel zou die verhoging per gemeente bekeken moeten worden. Voor gemeentes waarbij nabijheid van parken, stations en meer een kleinere rol speelt, is de verhoging minder geschikt.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.