Deadline budgetten Jeugdzorg niet gehaald

1

Jeugdhulporganisaties weten niet hoeveel geld ze krijgen voor hun werk. Gaat het Rijk gemeenten sanctioneren voor het niet kunnen bieden van duidelijkheid voor 1 augustus?

Nog vijf maanden te gaan. Dan moeten de jeugdhulporganisaties aan de slag vanuit de lokale overheid. Dicht bij de mensen, et cetera. Het zal natuurlijk helpen als ze dan ook weten hoeveel budget ze hebben voor hun taken. Dat is niet het geval, laten veel instellingen weten.

Er is wel 200 miljoen euro aan frictiekosten uitgetrokken om de mogelijke pijn bij instellingen te verzachten. Toch is het voor zorgaanbieders de vraag of ze aanspraak kunnen maken op dit potje. Dat weten ze namelijk pas als de budgetten bekend zijn, en dat kan nog wel even duren. Er zijn flink wat gemeenten die zeggen pas in november met duidelijkheid komen.

Sanctie?
Op het niet halen van de deadline van 1 augustus staat een sanctie, lieten staatssecretarissen Martin van Rijn en Fred Teeven aan het begin van de zomer weten. Gaan ze ingrijpen, en zo ja: wat betekent dit voor gemeenten?

“Uit een eerste inventarisatie blijkt dat in vrijwel alle regio’s de aanbestedings- en subsidietrajecten zijn gestart en dat de meeste gemeenten al hebben aangegeven op welke budgetten de jeugdzorgaanbieders minimaal kunnen rekenen”, reageert woordvoerder Fouzia Kassi. “Alle regio’s verwachten begin november de contractering formeel te kunnen afronden, waardoor de continuïteit van de zorg is gegarandeerd.”

De ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid & Justitite inventariseren de komende weken welke regio’s achterlopen bij de inkoop en gaan in september met hen in gesprek. “De bewindslieden zullen de Tweede Kamer daarover voor het einde van het reces informeren.”

Over Auteur

1 reactie

  1. B van Beekum op

    Gaat het rijk zichzelf dan ook sanctioneren voor de (te) late besluitvorming?