Druk achter samenwerking gemeenten en waterschappen

0

De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen moet vanaf 2020 een jaarlijkse besparing opleveren van 450 miljoen euro. “Achterblijvende regio’s worden bezocht en aangespoord verbeteringen door te voeren.”

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Visitatiecommissie Waterketen ingesteld. De commissie, onder leiding van oud-minister Karla Peijs, zal tot eind 2014 de voortgang beoordelen van de 60 regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, waterschappen en soms ook drinkwaterbedrijven.

Stok
De commissie vloeit voort uit het Bestuursakkoord Water, waarin het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven in 2011 afspraken maakten om beter samen te werken. “De visitatiecommissie is een stok achter de deur”, stelt minister Melanie Schultz van Haegen op de website van het ministerie. “Eerst brengt ze de voortgang in kaart, zodat we in een vroeg stadium weten of partijen genoeg doen om de doelen in 2020 te bereiken. Daarna zal de commissie in een tweede stap de achterblijvende partijen bezoeken en adviseren hoe het beter kan.”

In 2010 werd duidelijk dat als gevolg van klimaatverandering, vervanging van riolen en beheersing van de waterkwaliteit de kosten van het waterbeheer in Nederland flink zouden gaan stijgen. De kostenstijging zou oplopen tot 600 miljoen euro per jaar in 2020. Volgens hetzelfde onderzoek zou die stijging kunnen worden gecompenseerd door verbetering van de efficiëntie in de waterketen. De afspraken uit 2011 zijn bedoeld om de verwachte kostenstijging met 450 miljoen euro te beperken.

Voortgang
De commissie zal bestaan uit 7 leden, inclusief de voorzitter. Tussentijdse rapportages over de voortgang in de verschillende regio’s kunnen worden verwacht aan het einde van 2013 en medio 2014. Het eindrapport verschijnt eind 2014.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden