E-participatie mist samenhang en vindbaarheid

5

E-participatie moet burgers bij hun bestuur betrekken. Toch weten de hiervoor ontwikkelde online mogelijkheden juist hun doelgroep slecht te bereiken, terwijl dat vrij eenvoudig beter kan.

Een paar voorbeelden. Watstemtmijnraad.nl, Begrotingswijzer.nl en de winnaar van de meest recente E-participatie Award: Petities.nl. Wie kent ze niet? Het antwoord: een grote meerderheid van de groep mensen die je hiermee wilt bereiken als overheid. Waarom? Officiele instanties vormen obstakels op de weg naar deze vaak waardevolle initiatieven. Dat werd vaak geconcludeerd tijdens het jaarlijkse congres: Burger Bewust.

“Natuurlijk vindt Burgerlink dat iedere gemeente via haar website moet doorverwijzen naar de mogelijkheden”, zegt Mieke van Heesewijk, medewerker van de stichting die participatie wil bevorderen. “Daarom zijn vier keer naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geweest met dit verhaal, maar dat heeft niets opgeleverd.”

Bende Burgers
Het kan een simpele knop op de websites zijn. Een link naar de pas opgerichte koepel voor dit soort initiatieven, Bende Burgers, zou volgens de congresgangers al een grote vooruitgang zijn. Dat zou het zijn en toch gebeurt het niet. Nog beter: iedere gemeente krijgt hetzelfde systeem voor het bouwen en bijhouden van hun websites. Dan kan je zelf je eigen kleur, logo en dergelijke invullen, zoals dat zeer gebruikelijk is bij franchiseondernemingen.

Alle gemeentelijk websites bieden in dat geval een heldere, maar nog steeds lokaal te personaliseren en vooral ook toegankelijke ingang tot de informatie die inwoners nodig hebben. Maar hebben we daar het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) niet voor? “Helaas niet”, stelt Van Heesewijk. “De veranderingen op dit gebied gaan sneller dan het raamwerk van richtlijnen kan bevatten.”

Burger Bewust
Veel aanwezigen bij het gisteren gehouden congres deelden de zorg dat mogelijkheden om te participeren veel te moeilijk bereikbaar zijn voor het grote publiek. Een gemeenteambtenaar uit Almere liet weten dat ze daar veel aandacht hebben besteed aan een van de vele initiatieven. De toevoeging was dat zelfs die gemeente door alle digitale bomen het bos nog slecht kan zien. De vraag op ieders lippen: wie pakt de regie?

Ook tijdens een workshop over e-participatie werd de vraag gesteld waarom al die mogelijkheden niet aan elkaar worden gekoppeld. En kan de VNG daar geen leidende rol in spelen? Of het NUP? Deze vragen bleven onbeantwoord, terwijl de behoefte aan coördinatie erg groot blijkt.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

5 reacties

 1. Cora Postema op

  E-participatie van burgers….
  Er is geen groep die zoveel E-contact en participeert als de burger. Is het niet juist de vraag van de gemeente: Hoe verbind ik me met mijn burgers? in plaats van hoe verbind ik de burgers aan mij?

 2. Ik ondersteun cora.
  Daarbij moeten we niet vergeten er is ook een grote groep die niet over de middelen beschikt om te reageren.
  Daarbij een burger die voorzichtig is hij/ zij is afhankelijk van gemeente dus…
  Ik hoor velen die zeggen wat heeft het voor zin ze luisteren toch niet, doen toch wat ze zelf willen.

  Daar zal eerst aan gewerkt moeten worden voordat je bezig bent met e-participatie.
  De burger moet de overheid weer durven vertrouwen, zien dat de overheid eerlijk is, haar woord nakomt.

 3. Als overheid het grootste obstakel is dan moet je vooral niet de regie bij hen beleggen, maar zoveel mogelijk ruimte bieden voor initiatieven van burgers.
  Overigens is Almere HET voorbeeld van HOE HET NIET MOET. Zie:
  http://zwartboek.almere.cc/

 4. In Almelo doet men het straks weer anders: daar is men van plan internetvergoedingen voor de bijstandsgerechtigden af te schaffen. Dus een totaal tegenstrijdig beleid. Tja, je vraag je af of bezuinigingen niet duurder uitvallen dan men elke keer beweert en meent te weten. Allemaal toekomstvoorspellers zonder effectieve bewijzen van slagen!