Financier veiligheid informatie door Gemeentefonds

0

De financiering van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) moet uit het Gemeentefonds komen, stelde een meerderheid van de gemeenten tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG.

KING en de VNG hebben in het begin van dit jaar voorgesteld om een gemeentelijke IBD op te starten die alle gemeenten generiek en bovenregionaal ondersteunt. In juni 2012 besloot het bestuur van de VNG om een kwartiermakersfase te starten. Deze is eind augustus van start gegaan en loopt door tot het einde van het jaar.

Incidenten

Gemeenten zijn kwetsbaar waar het de veiligheid van informatie betreft. Continuïteit van dienstverlening, bescherming van (persoonsgegevens van) burgers en het imago van gemeenten zijn in het geding. Doel van de IBD is om IT & informatie gerelateerde veiligheidsincidenten die kunnen optreden bij gemeenten in samenwerking met haar deelnemers, partners en leveranciers, te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden