Geld besparen door dimmen openbare verlichting

2

Gemeenten krijgen van de beheerders van de elektriciteitsnetten in Nederland meer mogelijkheden om de openbare verlichting te dimmen. De lagere energiekosten worden voortaan altijd doorberekend naar gemeenten.

De administratieve lastendruk voor provincies en gemeenten wordt verminderd.

Dit zijn de belangrijkste afspraken die de Taskforce Verlichting gemaakt heeft met Netbeheer Nederland en de drie grootste regionale netbeheerders, Enexis, Liander en Stedin. De afspraken zorgen voor een enorme incentive voor energiebesparing in de openbare verlichting; dimmen kan zorgen voor 20 tot 30% extra energiebesparing in de openbare verlichting.

Dimmen van openbare verlichting
In de afspraken met de Taskforce Verlichting hebben de netbeheerders zich bereid verklaard om het dimmen van de openbare verlichting (via de aansluiting) altijd mogelijk te maken. Op verzoek gaan de netbeheerders gemeenten en provincies actief faciliteren op gebied van dimmen en andere mogelijkheden van energiebesparing. Een aantal netbeheerders is – in samenwerking met gemeenten – al gestart met pilots op gebied van dimmen. Door de openbare verlichting in Nederland tijdens de nachtelijke uren te dimmen, kan naar schatting 20 tot 30% extra energiebesparing in de openbare verlichting gerealiseerd worden. 

Daarnaast werken de netbeheerders voortaan met een nieuw rekenformat dat ervoor zorgt dat de energiebesparing die door dimmen wordt gerealiseerd ook daadwerkelijk wordt doorberekend naar provincies en gemeenten. In Nederland is een groot deel van de openbare verlichting onbemeterd, waardoor de lagere energiekosten als gevolg van dimmen in het verleden niet altijd werden doorberekend. Met het nieuwe format zal dit voortaan wel het geval zijn.

Accountantsverklaring en servicenormen
Ook zijn er afspraken gemaakt over de administratieve lastendruk en de service bij storingen. Waar gemeenten voorheen konden worden gevraagd naar een accountantsverklaring (die de juistheid van de aangeleverde gegevens garandeerde), kan voortaan worden volstaan met een bestuurdersverklaring. Ten slotte werken de netbeheerders samen aan een landelijke servicenorm, die in 2012 gereed moet zijn. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid over de snelheid waarmee storingen verholpen worden en betere communicatie over het oplossen van deze storingen.

Enorm potentieel
“Het energiebesparingspotentieel in de openbare verlichting is groot. Toch werden innovatie en besparingen in het verleden soms in de weg gestaan door de netbeheerders. De nieuwe afspraken maken hieraan een einde en bieden gemeenten en provincies ruim baan om met energiebesparing aan de slag te gaan. Het positieve effect hiervan zal zeker snel zichtbaar zijn”, aldus Rob Metz, voorzitter van de projectgroep Openbare Verlichting van de Taskforce Verlichting.

Over Auteur

2 reacties

  1. meneer van 20.10. Ook al gaan we bezuinigen u zult dit niet gaan merken in uw knip. Dus ga vaker op vakantie via de route soleil en geniet meer van je vrijheid. Zolang er 120 miljoenen wachtgeld door de kamer geld, maakt die paar lampen ook niets uit. Dat Riddergedrag geeft toch alleen maat tribunegedrag bij de burger.

  2. A12, A20, A4 en de route soleil op

    Nederland heeft de meeste lantaarnpalen van Europa op het aantal burgers. Ook zijn we koploper in geluidswanden langs snelwegen. Als het gaat om energiezuinige voertuigen lopen we ook voorop. De voertuigen van heden zijn allemaal voorzien van halogeen en het gezichtsveld is sterker. Geluidswanden geven weer reflectie en versterkt verlichting van voertuigen. De overheid is dus helemaal niet zo energiezuinig bezig, maar houdt blijkbaar lantaarnpaal en geluidswandenleverancier in stand. Een om deze energie te betalen, zien we weer windmolen staan. Het spreekt voor zich dat de burger dit betaald. Ten opzicht van andere landen, rijdt je dus een rode loper bij de grens overgang. Ten opzichte van andere landen worden weer geconfronteerd met tolwegen. Een bijkomend luxe is de snelheid en een hoge mate vrijheid zonder lantaarnpalen en om de 10 kilometer een camera. Het is een genot om je aan de snelheid te houden. Ook als je werkt in het buitenland net zo als ik. Krom is weer de tol, in Nederland knallen we miljoenen in de sloot voor een project rekeningrijden. De wegenbelasting is in feite een enorme melkkoe voor lantaarnpalen, geluidswanden en de rode loper. Dimmen kom op, gewoon om de lantaarnpaal een lantaarnpaal uitzetten. Hebben ze ook geen onderhoudt nodig en kunnen wachten op de afschrijving.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden