Gemeenten houden CJG-gelden

0

Gemeenten zijn ook in 2012 verzekerd van middelen voor hun centra jeugd en gezin. Dat staat in de meicirculaire gemeentefonds. In 2012 wordt voor deze taak minimaal € 359,2 miljoen verdeeld onder alle gemeenten.

De middelen voor de brede doeluitkering centra voor jeugd en gezin (CJG) worden vanaf 2012 toegevoegd aan het gemeentefonds. Gemeenten krijgen dit geld via een nieuwe decentralisatie-uitkering. De brede doeluitkering voor de centra jeugd en gezin (BDU CJG) vervalt.

Hoogte bedrag
Met de uitvoering van de BDU CJG is in het jaar 2011 een bedrag gemoeid van € 359,2 miljoen. Dit bedrag wordt, plus eventueel nog toe te kennen indexatie (OVA) over het jaar 2011, met ingang van het jaar 2012 door middel van de decentralisatie-uitkering CJG aan gemeenten ter beschikking gesteld.

Verdeling middelen
De decentralisatie-uitkering CJG kent dezelfde parameters als die gebruikt zijn voor de verdeling van de BDU CJG. De bedragen van de BDU CJG per gemeente waren gebaseerd op de geprognosticeerde aantallen voor het jaar 2010:: 

  • aantallen jongeren
  • lage inkomens
  • minderheden en 
  • eenoudergezinnen

Voor het jaar 2012 worden de aantallen van de parameters per gemeente aangepast aan de actuele situatie. Hiervoor gebruikt men de meest recente gegevens van het CBS.

Gemeenten worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de hoogte van de decentralisatie-uitkering CJG per gemeente voor het jaar 2012. Die verdeling wordt dan ook in de septembercirculaire 2011 opgenomen

Link: De volledige meicirculaire >>

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden