Gemeenten missen 106 miljoen door zuinigheid Rijk

1

In 2012 heeft de landelijke overheid circa een half miljard minder uitgegeven dan begroot. Daardoor dreigen gemeenten ruim 100 miljoen euro minder te ontvangen uit het Gemeentefonds.

Trap op, trap af. Dat is het welbekende systeem voor de overheidsfinanciën. Als het Rijk minder geld besteedt, heeft dat ook gevolgen voor gemeenten. In dit geval zal de half miljard die in 2012 op de plank bleef liggen ervoor zorgen dat een gemiddelde gemeente met 40.000 inwoners 225.000 euro minder heeft te besteden.

De decembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf een waarschuwing, maar noemde geen bedragen. “Het ministerie van Financiën heeft hierover op 10 januari 2013 nadere informatie verstrekt”, schrijft directeur Dirk Jans van onderzoeksbureau Pauw, dat de algemene uitkering voor gemeenten berekent. “De huidige inschatting van de onderuitputting is van zodanige omvang dat we u die niet willen onthouden.”

Onderuitputting
Het gaat dus om een zogenoemde onderuitputting van 106 miljoen euro, “ofwel een daling van het accres van – 1,43 naar -2,05 procent”, verklaart Jans (zie: bijlage). “Daardoor daalt de uitkeringsfactor met 9 punten.” Eind februari wordt het definitieve effect van de zuinigheid in kaart gebracht. De directeur houdt er rekening mee dat het voor gemeenten in de toekomst een nog smallere beurs kan betekenen.

“Het zal ons niet verbazen dat het fenomeen van onderuitputting vaker voor gaat komen, zeker in een tijd van recessie. En kijk ook even naar de eigen gemeentelijke praktijk. De mate waarin kredieten worden overgeboekt naar een volgend dienstjaar is een teken aan de wand, zo gek is het niet dat dit ook bij de rijksoverheid gebeurt.” Directeur Jans pleit voor een zogeheten behoedzaamheidsreserve bij gemeenten.

Behoedzaamheidsreserve
“Gemeenten hebben zich vaak tegen de behoedzaamheidsreserve gekeerd”, memoreert Jans. “Men vond deze reserve eigen geld van de gemeenten is, en als er gereserveerd moet worden dan doen gemeenten dat zelf wel! Welnu, als u dit verwachte nadeel nog in de jaarrekening 2012 wilt verwerken dan leidt het tot een direct nadeel voor dat jaar, waarbij enkele van u dit kunnen verrekenen met een eigen behoedzaamheidsreserve.”

Over Auteur

1 reactie

  1. Sjoerd Visser op

    Wat nou zuinigheid Rijk? Lees dit eens: http://www.nieuws.nl/735910
    Dan zie je hoe zuinig het Rijk is. Het is een schande: vele mensen moeten er weer aan geloven. Aan de ene kant predikt men zelfredzaamheid, aan de andere kant neemt men daarvan net zo snel af als men zelfredzaamheid predikt.
    Het Rijk komt inmiddels om in de tegenstrijdige beleidsvoering en gebruikt daarbij holle leuzen rijkelijk versierd met veelbelovende maar nietszeggende woorden.
    Het rijk is te eigenwijs, te eigengereid, betweterig, hebzuchtig, medogenloos, stroperig, en ONEERLIJK!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden