Gemeenten snijden flink in Wmo-tarieven

0

De kortingen lopen op tot tachtig procent. Bij de aanbestedingen voor de Wmo leggen gemeenten zorgaanbieders forse kortingen op.

De VVD heeft hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. De partij ontvangt signalen dat gemeenten bij de aanbesteding van de begeleiding in de Wmo werken met kortingen tot tachtig procent. Daarbij eisen ze dat de ondersteuning hetzelfde blijft, net zoals het aantal cliënten dat wordt geholpen. De VVD vraagt zich af of deze gang van zaken niet in tegenspraak is met de afspraken die zijn gemaakt met de sector.

Extra geld Wmo
Gemeenten gebruiken de hoge kortingspercentages om zorgaanbieders uit te dagen wat zij kunnen bieden voor welke prijs, schrijft Van Rijn in antwoord op de Kamervragen. Ook hij heeft deze signalen opgevangen en bij de gemeenten om opheldering had gevraagd. De staatssecretaris plaatst hierbij wel wat kritische kanttekeningen. Gemeenten kunnen niet enkel op grond van het criterium laagste prijs de Wmo gunnen. Er moet een goede balans zijn tussen prijs en kwaliteit. Daarbij moet rekening worden gehouden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de arbeidsvoorwaarden, dat staat in de wet.

Van Rijn wijst er daarnaast op dat er minder wordt bezuinigd. De bezuiniging zou aanvankelijk 25 procent bedragen, maar is voor 2015 teruggebracht naar 11 procent. Gemeenten krijgen in 2015 360 miljoen euro extra, zo is bij het zorgakkoord in het voorjaar overeengekomen. Van Rijn ziet ‘dan ook geen enkele aanleiding om in 2015 buitensporige hoge tariefkortingen te bedingen’.

Zachte landing Wmo

Ook ActiZ, de brancheorganisatie voor werkgevers in ouderenzorg, krijgt signalen binnen dat gemeenten veel meer willen korten dan de 11 procent die VWS hen oplegt: dertig procent en soms zelfs meer. ActiZ roept gemeenten en de staatssecretaris op om het extra Wmo-geld ook echt te gebruiken voor een ‘zachte landing’.

Daarnaast hecht de brancheorganisatie aan tijdige contractering, zodat zorginstellingen hun medewerkers helderheid kunnen geven. Gemeenten zijn wettelijk verplicht de inkoop van de Wmo uiterlijk 1 oktober af te ronden. Van Rijn kondigt aan dat hij gemeenten die zich daar niet aan houden, zal aanspreken en indien nodig aanvullende maatregelen zal treffen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.