Gemeenten stemmen in met akkoord financiën

0

73 Procent van de gemeenten vinden het onderhandelaarsakkoord over de Wet Hof, schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds aanvaardbaar. Ondanks principiële bezwaren.

Dit is het resultaat van de ledenraadgeving van de VNG over het akkoord.

Veel gemeenten hebben wel hun bedenkingen over het totaalpakket aan bezuinigingen dat hen te wachten staat. Zo maken gemeenten zich grote zorgen over de forse kortingen op de budgetten voor  bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg, de AWBZ-begeleiding en de Participatiewet, die in het regeerakkoord zijn afgesproken.

De VNG doet een dringend beroep op het kabinet om er voor te zorgen dat de regelgeving bij de decentralisaties zo wordt vorm gegeven dat gemeenten de nieuwe taken met de veel kleinere budgetten kunnen uitvoeren en dat de decentralisaties de gemeentelijke begrotingen niet verder uithollen.

Ook zijn er nog aandachtspunten voor de (technische) uitwerking van de afspraken uit het financiële akkoord, zoals het drempelbedrag bij het schatkistbankieren en het plafond van het btw-compensatiefonds. De VNG zegt er dan ook vanuit te gaan dat gemeenten in eventuele komende bezuinigingsronden worden ontzien.

Totaal
In totaal hebben 307 gemeenten hun stem uitgebracht: 192 gemeenten stemden voor, 115 stemden tegen. De overige 101 gemeenten stemden niet. De stemmen van gemeenten worden gewogen naar inwoneraantal, zodat de stem van grotere gemeenten zwaarder telt. Rekening houdend met de weging, is 78,3% van de stemmen uitgebracht. Daarvan was 51,6 procentpunt vóór en 26,7 procentpunt tegen.

Statutair is vastgelegd dat een gemeente die niet stemt, automatisch vóór stemt. Dit wordt bij elke ledenraadpleging expliciet vermeld, zodat gemeenten een afgewogen keuze kunnen maken voor het al dan niet uitbrengen van hun stem. De 21,7% van de stemmen die niet zijn uitgebracht, worden dus opgeteld bij de stemmen vóór, wat resulteert in de uiteindelijk uitslag van 73% vóór.

Update 5 februari:

VNG heeft inmiddels laten weten dat de uitslag net anders is: 191 gemeenten stemden voor 116 tegen.

De gemeente Zuidhorn heeft via twitter laten weten dat zij voor hebben gestemd (en niet niet)  en laat weten dat de VNG nog met een aangepaste lijst van stemmers komt. Wanneer dat is, blijft vooralsnog de vraag.

Onderstaand is de lijst zoals de VNG die op 1 februari aan Gemeente.nu (in pdf) heeft aangeleverd. Uit deze lijst blijkt dat 191 gemeenten voor stemden, 117 tegen en 98 niet.

We vragen de VNG om een reactie over het grote aantal niet stemmers. Zoals we dat ook bij een aantal niet stemmende gemeenten hebben gedaan. Voor als nog geldt echter dat een niet stemmende gemeente ook een niet reagerende gemeente is. Met als positieve uizondering Zuidhorn en Groningen. Waar beide gemeenteraden voor het akkoord waren.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden