Gevolgen van bezuinigingen in huishoudboekje

0

Het Landelijk overleg cliëntenraden Sociale Zekerheid (LocSZ) en de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) brengen de komende drie jaar de stapelingseffecten van de bezuinigingen en ingrepen op het sociale terrein in beeld. Het gaat om de inkomensachteruitgang en ook om de effecten op gedrag en mogelijkheden van sociale participatie.

Beleidsdoelen en -effecten worden over het algemeen uitgedrukt in macrocijfers en ‘koopkrachtplaatjes’; een sterke abstractie die geen recht doet aan de dagelijkse praktijk van mensen die door de maatregelen worden getroffen. Inkomenseffecten staan niet op zichzelf. Zeker op minimum inkomensniveau hebben zij onvermijdelijk direct gevolgen voor het sociale participeren. Dat wordt nog eens versterkt door het wegvallen of verschralen van lokale voorzieningen, zoals wijkcentra, buurthuizen, bibliotheken en welzijnsactiviteiten.

Huishoudboekjes
De deelnemende huishoudens vullen gedurende vier jaar een huishoudboekje in en ze laten zich daarover en over de gevolgen van beleidsmaatregelen interviewen. Als wederdienst voor hun deelname krijgen  deze huishoudens begeleiding van professionele schuldhulpverleners of vrijwillige hulpverleners. Daarbij ligt de nadruk op het gebruik (of juist het niet-gebruik) van lokale regelingen, waardoor de financiële situatie kan verbeteren.

Extra deelnemers
In de provincies Friesland, Limburg en Brabant worden momenteel huishoudens benaderd en geselecteerd. Uitbreiding naar andere provincies en de grote steden is welkom. Wilt u meer weten over dit project of overweegt u deelname? Lees dan het meinummer van Sociaal Bestek.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden