Herontwikkeling 750 Gelderse vuilstortplaatsen

0

Gelderland telt circa 750 vuilstortlocaties die niet meer als zodanig worden gebruikt. Veel stortplaatsen lenen zich prima voor herontwikkeling. Gemeenten en andere grondeigenaren krijgen hulp bij de herontwikkeling.

Samen beslaan de stortplaatsen een oppervlakte van ongeveer 920

hectare. Zonde om zoveel ruimte onbenut te laten, vindt de provincie,

want veel stortplaatsen lenen zich prima voor herontwikkeling, aldus de

provincie in een rapport over stortlocaties.

De provincie heeft het

rapport 'Kansen voor hergebruik en herontwikkeling van stortlocaties in

Gelderland' uitgebracht waarin een aantal voorbeelden wordt toegelicht.

Ook zijn in het rapport problemen benoemd en hoe die kunnen worden

opgelost.

Goede ervaringen
Een aantal

stortplaatsen is inmiddels herontwikkeld tot zonnepanelenpark,

stadspark, natuurgebied, parkeerplaats en op sommige locaties is een

sporthal of bedrijfshal gebouwd. Die projecten zijn naar tevredenheid

uitgevoerd, zegt provinciewoordvoerster Marga Nijenhuis en leverden geen

onverwachte milieuproblemen op. “We hebben daar goede ervaringen mee opgedaan, die als voorbeeld dienen voor de toekomst.”

De

provincie is verantwoordelijk voor nazorg op voormalige stortplaatsen.

Dat houdt in dat de provincie de locatie moet controleren, de kwaliteit

van het grondwater in de gaten houdt en afdeklagen moet vervangen, als

dat nodig is. Bovendien vallen activiteiten op voormalige stortplaatsen

onder de provinciale bevoegdheden op basis van de Wet bodembescherming

(Wbb).

Geen acute problemen
Hoewel er geen

acute milieuproblemen zijn op de Gelderse stortplaatsen, kan de

afwerking op veel plaatsen wel beter. Herontwikkeling is een goed moment

om daar werk van te maken, vindt de provincie.

Ingewikkeld traject

Uit

eerder onderzoek blijkt echter dat gemeenten het lastig vinden om

vuilstortlocaties te  herontwikkelen. Het is een ingewikkeld traject,

vaak met publiek-private samenwerking, bestemmingsplanwijzigingen en

ecologisch onderzoek, zorgen voor subsidies en het opstellen van een

saneringsplan. Vooral voor kleinere gemeenten blijkt de complexiteit een

hindernis.

De provincie wil

gemeenten daarom actief gaan wijzen op de mogelijkheden van oude

stortplaatsen op hun grondgebied en hen begeleiden in dat traject.

Ideeën zijn er al genoeg. Van recreatie, natuur en bedrijfsterrein tot

energiewinning door windmolens of zonnecellen. Ook is het mogelijk om

een voormalige stortplaats in te zetten voor de teelt van

energiegewassen, zoals wilg, populier of maïs.

Over de drempel

De

kosten voor herontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemer,

aldus Nijenhuis. “Maar de provincie wil wel extra menskracht inzetten

om gemeenten over de drempel te helpen en actief mee te kijken naar wat

er allemaal bij herontwikkeling komt kijken.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.