Hoorzitting over Wet Hof

0

De Tweede Kamer wil voor een zorgvuldige behandeling van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Hof) in november in ieder geval de gemeenten, provincies en waterschappen horen.

Op tafel ligt onder meer een CPB-notitie met een alternatieve verdeling van de EMU-tekortruimte. De CPB-variant heeft oog voor het hogere investeringsvolume van decentrale overheden en houdt daardoor meer rekening met de boekhouding in baten en lasten van onder meer gemeenten.

Na het herfstreces stelt de vaste Kamercommissie voor Financiën definitief vast welke partijen worden gehoord.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.