Hulp voor gemeentelijk plan energiezuiniger huizen

2

De blok voor blok-regeling: een vanuit het ministerie ondersteunde mogelijkheid voor gemeenten om bestaande bouw energiezuiniger te maken, maar hoe?

De totale woningvoorraad bestaat voor ongeveer 80 tot 90 procent uit de gebouwde omgeving. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vinden het daarom belangrijk te melden dat hier veel energiebesparing mogelijk is.

Een van de manieren om dit te bereiken is de zogeheten blok voor blokregeling, waarmee op lokaal niveau een plan kan worden gemaakt om minimaal 2.000 bestaande woningen veel energiezuiniger te maken.

Er lopen momenteel dertien projecten met deze aanpak. Het Rijk faciliteert de projecten. Vanuit het ministerie worden gemeenten doorverwezen naar succesvolle praktijkvoorbeelden. Verder is het aan de markt, die de verantwoordelijkheid moet nemen, wat dan ook het grootste verschil is met de huidige praktijk waarin overheden de kar moeten trekken.

Organisatie

Ja, veel partijen hebben grote interesse in het thema energiebesparing. De markt, de overheden en burgers. Daarmee is de organisatie rond energiebesparing volgens kenniscentrum Nicis nogal “doorgeorganiseerd”. Besluiten worden vanwege de complexiteit niet snel genomen. Het financieren van maatregelen is niet eenvoudig. Projecten blijven steken op een kleinschalig niveau. Gemeenten kunnen veel meer het goede voorbeeld geven, stelt het kenniscentrum.

Een van de adviezen in het rapport Energiebesparing bestaande woningen: maak er echt werk van! van het Nicis Institute is de bewoners van de huizen te wijzen op de geldbesparing van het lagere energieverbruik. Dat zou beter werken dan te wijzen op milieuvervuiling en CO2-uitstoot.

Hulp

De bedoeling van de blok voor blok-regeling is huiseigenaren of huurders te helpen aan een lagere energierekening. Gemeenten, woningbouwcorporaties en zo verder moeten aan de slag met deze aanpak. Er gebeurt genoeg, maar de samenhang ontbreekt. “Zo wordt er te weinig massa gemaakt”, is de conclusie. 

Een ander belangrijk obstakel is belemmerende wet- en regelgeving. Goede voorbeelden moeten helpen om deze bureaucratie te verminderen.

Nieuw: Gemeente.nu op Facebook >>

Over Auteur

2 reacties

  1. Is niet een eerste vereiste dat de energiewet wordt aangepast zodat het ook voor particulieren interessant wordt om energie te verkopen aan de energie maatschappijen?

  2. Egbert Bouwhuis op

    Als de blok voor blokregeling er al is, waarom dan koppen met “Hulp voor gemeentelijk plan energiezuiniger huizen”, want de dertien projecten zijn al vastgesteld, zegt de website: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/blok-voor-blok-projecten

    Kijk daarom eens naar het GreenFox werkgelegenheidsproject, neem daar een voorbeeld aan, vertaal dat naar wijk- en buurtcentra en hup aan de slag. Filmpje op YouTube van GreenFox: http://www.youtube.com/watch?v=_E3NgJ644oU

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden