Kansen voor transformatie leegstand

1

Het probleem is bekend: de structurele leegstand van kantoren. Wat is de oplossing?

De ultieme oplossing bestaat natuurlijk niet. Soms moet je simpelweg slopen. Toch zijn er van de transformatie van leegstaande panden al veel goede voorbeelden te noemen, schrijven kenners Bob Jansen en Erik Groen in hun hoofdstuk van het Handboek van de gebouwde omgeving. De vraag: “hoe kunnen bestaande verouderde kantoorgebouwen een hernieuwd en duurzaam leven worden ingeblazen?”

Volgens de schrijvers begrijpen overheden, kantoorgebruikers en beleggers almaar beter dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de leegstand te verminderen. “Ook zien zij de kansen dat structureel leegstaande kantoren verhuurd worden steeds verder afnemen.

Verder zijn er nog pressiemiddelen. Het duurzaam inkoopbeleid van de Rijksgebouwendienst. Het kiezen voor duurzaamheid als pijler binnen het bouwbesluit en de inzet van het energielabel voor vastgoed. Maar goed, hoe transformeer je de gebouwen aan de eisen van deze tijd, zoals bijvoorbeeld ook de wens om Het Nieuwe Werken in te voeren?

Kansen

Eenvoudig is het niet Toch zijn er mogelijkheden en kunnen er nieuwe mogelijkheden worden bedacht in de nabije toekomst. Jansen en Groen zetten de huidige kansen voor transformatie op een rij.

“Er zijn belangrijke wijzigingen op het gebied van verkorten van formele proceduretijden van bestemmingsplannen en het vergemakkelijken van de transformaties door de inwerkingtreding van het nieuwe bouwbesluit.

Als het gaat om het geld helpen nieuwe cashflowmodellen weer mee. Het gaat om modellen waarbij energie ook als opbrengstenbron wordt meegenomen en saldobenadering wordt genoemd; de hele gebouwvoorraad wordt dan meegenomen. Het pleidooi sluit af met de stelling dat het een grote uitdaging is, deze transformatie. “Het belangrijkste is dan ook om kennis en kunde te delen.”

Over Auteur

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden