Krachtenbundeling tegen stijging schulden van start

0

Gemeentelijke schuldhulpverleners krijgen steeds meer burgers aan de balie. Een middel dat mensen helpt als het water ze nog niet tot de lippen staat, moet uitkomst bieden.

Bas Schuurmans van de stichting Het Nationaal Initiatief Geld Advies Dienst wil huishoudens helpen de financiën beter in evenwicht te houden. Dit naar het Britse voorbeeld van de Money Advice Service, aldaar in zes maanden tijd door 1,7 miljoen mensen gebruikt en door 80 procent van deze gebruikers als waardevol is beoordeeld. “Dat verdient navolging”, stelt Schuurmans en hij staat niet alleen.

De reacties uit het veld zijn positief, zegt de initiator van het geldadviespunt. Onder meer het Nibud,  Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB, de Sociale Verzekeringsbank, Divosa en het landelijk Steunpunt Thuisadministratie hebben toegezegd het initiatief te ondersteunen. Het onderwerp is dan ook belangrijk genoeg, natuurlijk.

Preventie
Recent onderzoek door het Ministerie van Sociale Zaken denkt dat 12 tot 17 procent van de huishoudens risico lopen op problematische schulden. De werkloosheid is de afgelopen tijd gestegen tot 8.1 procent  van beroepsbevolking. De kosten voor schuldhulpverlening, bijstandsuitkeringen, uithuisplaatsingen, bijkomende zorg en beschermingsbewind stijgen navenant. Preventie is meer dan welkom, wil de stichting maar zeggen.

“De ervaring leert dat burgers met financiële problemen in te laat stadium om hulp aankloppen”, ziet Schuurmans. “Daardoor wordt de effectiviteit van de schuldhulpverlening beperkt. De kunst is een weg te vinden die burgers de hulpmiddelen in handen geeft om de eigen financiële situatie te versterken, nog voordat er van problemen sprake is en als er reeds problemen zijn ontstaan, om die direct en adequaat aan te pakken.”

Besparing
De besparing door preventie wordt per 100.000 inwoners geschat op 460.400 euro. Schuurmans en consorten spreken ook daarom met gemeenten die wel oren hebben aan pilots met de adviesdienst. De pilots bestaan uit twee delen:

  1. De quick scan, een toepassing op internet, waarmee op basis van een aantal eenvoudige op behavioural finance gebaseerde vragen een eerste indicatie wordt verkregen van de huidige stand van zaken en de mogelijkheden daar verbetering in aan te brengen;
  2. In de Persoonlijke Geldplannen is vervolgens aangegeven hoe inkomsten en uitgaven in balans kunnen worden gehouden voor nu en later, waarbij financiële risico’s afdoende zijn afgedekt en ruimte wordt gemaakt om doelen te realiseren.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden