‘Kwaliteit financiële administratie ondermaats bij gemeenten’

0

De beroepsvereniging van accountants spreekt harde taal en waarschuwt dat de kwaliteit van de controle bij gemeenten gevaar loopt.

“Accountants moeten bij de controle van gemeenten regelmatig meer werk doen dan oorspronkelijk verwacht. Bijvoorbeeld omdat er meer gecontroleerd moet worden, de kwaliteit van de financiële administratie of de interne controle bij de gemeente tegenvalt of omdat de controleregels zijn aangescherpt”, dat stelt de beroepsorganisatie van accountants NBA, in reactie op een bericht van de VNG waarin het gemeenten adviseert om niet te betalen voor duurdere accountantscontrole als gevolg van strengere controleregels. “Of er voor dat meerwerk ook betaald moet worden is afhankelijk van (meerjarige) contractafspraken hierover tussen de individuele accountant en de gemeenteraad. Zij doen er goed aan bij het sluiten van een contract rekening te houden met hogere kwaliteitseisen”, aldus de NBA.

De NBA ziet de oproep van de VNG meer als een crisismaatregel: “”Als gevolg van de economische crises ontwikkelt de financiële positie van de gemeenten zich zorgelijk. Gemeenten zoeken naarstig naar mogelijkheden om op de vaste lasten van hun bedrijfsvoering te bezuinigen, waaronder de kosten van de accountant.”

De accountant zijn op zijn zachtst gezegd not amused over de gang van zaken. “De VNG heeft haar bezwaren niet gedeeld binnen de werkgroep Accountantscontrole, waarin ook de NBA participeert. Omdat dat bij een eerdere kwestie ook al het geval was, heeft de NBA  besloten af te zien van verdere deelname aan deze werkgroep.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.