Miljoen minder winst voor BNG

0

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft over 2011 een miljoen euro minder winst behaald als een jaar eerder. Het dividend wordt verlaagd.

BNG haalde een nettowinst van 256 miljoen euro, een daling van een miljoen ten opzichte van 2010. De onderliggende resultaatontwikkeling is volgens BNG duidelijk positief. “Het renteresultaat is namelijk significant hoger dan over 2010 en boven de voor 2011 geformuleerde verwachting uitgekomen”, zegt de bank.

Deze stijging kwam echter niet tot uitdrukking in de nettowinst. Als gevolg van het uitblijven van een structurele oplossing voor de Europese schuldencrisis is het nettoresultaat in 2011 wederom negatief beinvloed door de ontwikkeling van het resultaat financiele transacties, licht BNG toe.

Vanwege de vele onzekerheden doet de bank geen uitspraak over de hoogte van de nettowinst in 2012.

BNG voldoet reeds aan de aangescherpte eisen voor het BIS tier 1-vermogen. Dat is echter niet het geval voor de leverageratio. De bank heeft geconcludeerd dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden.

Over het boekjaar 2011 wordt voorgesteld het dividend vast te stellen op 25 procent van de nettowinst, tegen 50 procent in 2010.

Onzekerheden

De bank vindt dat er zijn er te veel onzekerheden zijn om een uitspraak te doen over de winst van dit jaar. Het resultaat van rentebaten en rentelasten verbeterde, maar het verlies op financiële transacties nam toe van 37 miljoen tot 89 miljoen euro. BNG schrijft dat toe aan het uitblijven van een structurele oplossing van de Europese schuldencrisis.

Over 2012 wordt een licht hoger renteresultaat verwacht, maar het resultaat op financiële transacties zou nog verder onder druk kunnen komen, afhankelijk van de manier waarop de Europese schuldencrisis wordt opgelost. Ook moet BNG rekening houden met nieuwe regelgeving, zoals de bankenbelasting die de regering medio dit jaar wil invoeren en “discussies over lastenverzwaringen'' voor banken.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden