Minister kan bevoegheid Bergen overnemen

3

Het omstreden ontwerp rijksinpassingsplan gasopslag Bergermeer ligt vanaf 30 september ter inzage. De gemeente Bergen werkt niet mee.

Het ontwerp rijksinpassingsplan gasopslag Bergermeer zal samen met alle ontwerpbesluiten vanaf 30 september tot en met 10 november ter inzage liggen. Eenieder kan hierop zijn zienswijze geven.

Naar verwachting zal het rijksinpassingsplan begin volgend jaar worden vastgesteld en zal dit plan daarna met de definitieve besluiten ter inzage liggen. De doelstelling is om de gasopslag te realiseren in 2013. Dat heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken de Tweede Kamer laten weten


Overeenstemming

Er is inmiddels met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer en de Provincie Noord-Holland overeenstemming bereikt over de ruimtelijke inpassing van het project gasopslag Bergermeer. De genoemde overheden hebben inmiddels hun ontwerp besluiten aangeleverd.

De gemeente Bergen heeft aangegeven geen medewerking te zullen verlenen aan het project. Als reden hiervoor wordt ondermeer aangegeven hun zorg betreffende aardschokken. Met het oog op de weigering om de voor gasopslag Bergermeer benodigde besluiten aan te leveren, zal Van der Hoeven samen met de minister van VROM gebruik maken van de mogelijkheid om de bevoegdheid van de gemeente Bergen ten aanzien van deze besluiten over te nemen. Het betreft hier een zevental vergunningen.

Over Auteur

Avatar

3 reacties

 1. Avatar

  Best handig, die inpassingsplannen. Kunnen de lokale politici lekker meewaaien met de lokale sentimenten, en kunnen de landelijke politici de projecten toch doorzetten.
  Waarbij opgetekend dat ik blij ben dat dit een onschuldig project is. Ik vind ’t bezwaarlijker als er echt goede redenen zijn om tegen een project te zijn, zoals bij een weg dwars door een natuurgebied. (Ter info: ik vind dit project dus echt niet gevaarlijk.)

 2. Avatar
  Rick Lindhout op

  Het interessante is dat de minister in dezelfde brief waarin ze de inzet van het rijksinpassingsplan aankondigt, ook zegt dat het onderzoek naar de rentabiliteit van de gasrotonde nog steeds een groot vraagteken is.
  Kortom, nut en noodzaak in het landsbelang zoeken we nog wel even uit maar ik heb me al zodanig aan dit plan gecommitteerd dat ik het hoe dan ook doordruk.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden