Nieuwegein: Wij plegen geen boekhoudfraude

0

“De gemeente erkent dat de jaarrekeningen misleidend zijn”, stelt een kritische registeraccountant. Die gemeente, Nieuwegein, is slecht te spreken over zijn onderzoek en stellingname.

Registeraccountant Leo Verhoef licht ook in zijn vrije tijd graag de boeken door. Al jaren becijfert Verhoef dat gemeenten graag creatief omgaan met hun jaarrekeningen, een beeld dat om de zoveel tijd wordt bevestigd door andere kenners van de stukken.

Ook al jaren geleden deed de registeraccountant aangifte tegen de gemeente Amsterdam. “Al vanaf 1999 heb ik vrijwel jaarlijks de gemeenteraadsleden van deze misleiding cq. valsheid in geschrifte op de hoogte gebracht”, staat in die aangifte (zie bijlage). “Ondanks mijn waarschuwingen en zelfs ondanks de bevestiging van mijn bevindingen door bijvoorbeeld de eigen Rekenkamer Amsterdam gingen bestuurders en gemeenteraadsleden door met deze strafbare handelingen.”

Fraude in Nieuwegein?
Momenteel is vooral de Nieuwegein aan de beurt. “De gemeente Nieuwegein heeft erkend dat de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en de begroting 2014 misleidend zijn”, stelt Verhoef in een persbericht.

“Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekeningen 2004-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van in totaal 16,9 miljoen euro. De gemeente erkent nu dat dat onjuist is. De jaarrekeningen over deze periode kennen in werkelijkheid een verlies van 66,3 miljoen euro. De begroting 2014 sluit met een saldo van 0 euro. De gemeente erkent nu dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 6,8 miljoen euro. Hiermee erkent de gemeente een boekhoudfraude van circa 90 miljoen euro.”

Reactie Nieuwegein
De gemeente reageert als door een wesp gestoken. “Het college van B&W spreekt met klem tegen dat er sprake zou zijn van boekhoudfraude bij de gemeente Nieuwegein”, laat ze weten via een persbericht. “De heer Verhoef erkent de bepalingen van het BBV op het punt van inzet van reserves niet en trekt daardoor andere conclusies met betrekking tot het saldo van de jaarrekening. Hij geeft aan dit verschil van inzicht de kwalificatie boekhoudfraude.”

Het bericht vervolgt: “Die kwalificatie komt geheel voor zijn rekening en is ook niet door de gemeente Nieuwegein erkend, zoals in het persbericht wordt gesuggereerd. De onttrekkingen aan de reserves, zoals die in de begroting en jaarrekening van de gemeente Nieuwegein zijn opgenomen, zijn alle een uitwerking van besluiten van de gemeenteraad.” Van fraude is geen sprake, herhaalt de gemeente.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.