Noodkreet om te krappe budgetten

0

Het kabinet moet ‘boter bij de vis doen’ om de gemeentelijke tekorten op te vangen. Dat zei VNG-voorzitter Jan van Zanen vrijdag tijdens een ledenvergadering die vooral in het teken stond van de financiële problematiek.

Vooral in het sociaal domein en de zorg – taken die de afgelopen jaren zijn gedecentraliseerd – kampen veel gemeenten met tekorten. Ze vinden daarom dat er ‘een voorziening’ vanuit het kabinet moet komen om de komende jaren de nood te lenigen. Dit zolang er geen nieuw verdeelmodel van kracht is.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet zich hiervoor hard maken, zo werd bijna unaniem uitgesproken tijdens de ledenvergadering van de koepelorganisatie. Daar kwamen meer moties voorbij over de tekorten. De financiering van de jeugdzorg bijvoorbeeld moet ook op orde komen. Een onderzoek daarnaar zou het kabinet ‘zwaar en expliciet’ moeten meewegen bij de besluitvorming.

Tekorten die doorwerken

In een andere motie droegen de gemeenten het VNG-bestuur op verder te praten met het kabinet over de tekorten op het bijstandsbudget. De tegemoetkoming daarvoor moet omhoog, ‘inclusief compensatie voor tekorten in het verleden die doorwerken in de budgetten voor 2018 en 2019’.

Gemeenten zijn bovendien boos en nog niet uitgepraat over het kabinetsbesluit om het Wmo-abonnementstarief in te voeren. Zonder lokale medewerking is het kabinet kansloos in het sociaal domein, stelde wethouder Joan Briels van Laarbeek. Tegelijk staat de maatregel haaks op de gedachte achter de decentralisaties, vinden gemeenten. ‘Zo doen wij dat dus niet,’ aldus Briels.

 

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden