Noord-Hollandse kust veiliger en mooier

0

De gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland gaan de kuststreek in de gemeenten Bergen en Zijpe veiliger en mooier maken. Aanleiding is het herstel van de veiligheid van de kust.

Langs de kust gaan deze partners een programma van zo'n 25 projecten uitvoeren, zoals de aanleg van natuur en nieuwe fiets- en wandelroutes.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “We maken de kust veiliger, recreatief aantrekkelijker en economisch sterker. De kust van Noord-Holland is een belangrijke trekpleister voor toeristen en biedt inwoners allerlei recreatiemogelijkheden.”

De komende jaren maken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland de kust veilig. De gebiedspartners grijpen de kansen die dit biedt aan om tegelijkertijd de kuststreek te versterken op het gebied van recreatie, toerisme, natuur en economie.

De dagelijks besturen van de partijen die het ruimtelijke programma uitvoeren, hebben afgesproken dat zij een samenwerkingsovereenkomst gaan tekenen. Ook HHNK tekent de overeenkomst. HHNK en Rijkswaterstaat zullen bij het ontwerp en de realisatie van de kustversterking rekening houden met het ruimtelijke programma.

De gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland (LNH) en de provincie Noord-Holland hebben samen een programma opgesteld voor de aanleg van recreatieve voorzieningen en natuurgebieden. Het uitgangspunt dat daarbij wordt gehanteerd is dat de projecten van het programma moeten passen bij het karakter van de omgeving. De samenwerkingspartners voeren het programma uit onder regie van de provincie.

In totaal hebben de partners 10,5 miljoen euro uitgetrokken voor het verbeteren van de inrichting van het gebied. Hiervan stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland € 8 miljoen beschikbaar, onder voorbehoud van besluitvorming door Provinciale Staten. Voor het versterken van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de kust tussen Camperduin en Callantsoog stelt het Rijk apart budget beschikbaar.

Er komen meer en betere recreatieve voorzieningen, zoals uitkijk, parkeerterreinen, camperplaatsen, nieuwe wandelpaden en nieuwe ruiterroutes. Natuur

Natuurmonumenten en de provincie zorgen ervoor dat de unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de eeuwenoude Harger- en Pettemerpolder behouden blijft. De bijzondere natuurwaarden, ontstaan door aanwezigheid van zoet en zout water, worden verbeterd en uitgebreid. Veiliger en strand

HHNK, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland bereiden momenteel de aanbesteding van het versterken van de kust voor. Voor de kust wordt zand opgespoten dat de golven breekt.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden