Nullijn voor ambtenarij

2

Er komt een budgettaire nullijn voor ambtenaren. Ook bewindslieden krijgen geen salarisverhoging de komende jaren.

Het zijn lastige tijden, horen we al jaren. Om te bezuinigen wil het nieuwe kabinet de loonsom van ambtenaren in 2012 en 2013 beperken met een budgettair plafond. De besparingen op secundaire arbeidsvoorwaarden zou dan wel weer ten goede komen van het primaire loon.

Salarissen in de (semi-)publieke sectoren vallen onder een plafond van 100 procent van het loon van een minister; wat momenteel 130 procent is. Dit geldt voor alle bewindspersonen.

Provincies

Dan is er nog het plan om het aantal provincies te verminderen. Voor 2017 moeten Noord-Holland, Utrecht en een deel van Flevoland een geheel zijn. In 2025 zou Nederland moeten bestaan uit vijf landsdelen. Verder wil Rutte en consorten 10 procent minder raadsleden en maximaal 75 gemeenten in 2017.

Ook voor onderwijsgebouwen wordt minder geld uitgetrokken omdat het budget volgens het kabinet momenteel op de plank blijft liggen.

Over Auteur

2 reacties

  1. hoe dan de verschuiving tussen generaties in de secundaire arbeidsvoorwaarde pensioen op te vangen? Als gevolg van een scheve leeftijdsopbouw in het ABP-fonds (60% heeft straks een uitkering) is het niet mogelijk (lees: solidair en/of verplichtstelling houdbaar?) om de actieven de kosten op te laten vangen.

    Laat bovenstaande nu net de afgelopen jaren veelvuldig zijn toegepast door het uitkleden van aanspraken, het afstappen van een vaste rekenrente (en nu weer terug; omdat dit in beide gevallen een hogere dekkingsgraad gaf/geeft), niet indexeren (dit treft actieven per saldo meer dan de gepensioneerden) en substantieel verhogen van de premie.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden