Onderzoek: stedelijk groen werkt tegen zorgkosten

0

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van 65 miljoen euro op het budget voor de gezondheidszorg. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van 328 miljoen oplevert. Het is de eerste keer dat het economische effect van meer groen op de gezondheidszorg werd onderzocht. Hoewel wetenschappelijk onderzoek aannemelijk maakt dat een ‘groene omgeving’ een gunstig effect heeft op de gezondheidstoestand van mensen, is het economisch effect daarvan nog nooit eerder berekend.

Casestudies

Op basis van twee casestudies in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft KPMG een berekening gemaakt voor heel Nederland. Onderzocht is de invloed van groen op depressies en op het voorkomen van extreem overgewicht bij jongeren. KPMG heeft berekend dat bij 10 procent meer groen in de wijk, er 130 depressiepatienten minder zouden zijn.

De bespaarde kosten in zorg en in ziekteverzuim komen op 800.000 euro. Voor heel Nederland zou dit uitkomen op zo’n 400 miljoen euro. Het effect van groen op obesitas is minder goed te kwantificeren, hoewel het effect aannemelijk is omdat kinderen met 10 procent meer groen 15 procent meer bewegen.

Onderzoek

Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met de ministeries EL&I en VWS, de GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Menzis, TNO, RIVM, MUMC, Raad voor de Gezondheid en een huisarts. Het TEEB-onderzoek gezondheid is mede gefinancierd door de gemeente Amsterdam en is 16 mei 2012 door staatssecretaris Bleker van EL&I naar de Tweede Kamer gestuurd.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden