Opinie Over bezuinigen als lust

0

Je hoort vrijwel niets anders. Het hele land is aan het bezuinigen, van gemeenten tot aan bedrijven en van consumenten tot aan uitvoeringsorganisaties. Kan het ook een lust zijn?

– COLUMN – Lobke van der Meulen

Meestal wordt er heel zwaar over gesproken. Toch kunnen bezuinigingen ook een kans zijn. Bijvoorbeeld voor het organiseren van effectieve en efficiënte dienstverlening.

Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat gemeenten het zwaar hebben wat betreft de bezuinigingen. Door de verschillende decentralisaties krijgen gemeenten er taken bij en – relatief gezien – minder geld. Om alles dan goed op de rails te houden, is een moeilijke opgave. We zijn het er allemaal over eens dat het zwaar is. Binnen dit gegeven zou ik ervoor willen pleiten om te kijken naar de lichtpuntjes.

Bureaucratie 

Focus is bijvoorbeeld zo’n lichtpuntje. De bomen reiken niet (meer) tot de hemel. Je hebt een taak gekregen die je moet uitvoeren. Het is noodzaak dit zo slim (= effectief en efficiënt) mogelijk te organiseren. Het geld om het niet zo slim mogelijk te organiseren is er namelijk niet. Een jaar of twee geleden was ik op een congres waar ik Dame Judith Mayhew hoorde spreken. Zij betoogde dat we het ons in tijden van crisis niet kunnen veroorloven om geld over de balk te smijten aan onnodige bureaucratie. Onnodige bureaucratie kost teveel geld dat we op dit moment niet hebben.

De focus is helder. Weinigen zullen dit ontkennen.  

Het blijkt dat de Dame en ik niet de enige zijn die er zo over denken. Onlangs sprak ik iemand die zich bezighoudt met de invoering van passend onderwijs. Voor passend onderwijs moeten 150 nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet worden. Voor de val van het kabinet zat er een bezuinigingsmaatregel op passend onderwijs. Nu is die maatregel komen te vervallen. Deze persoon ervoer dat niet als een zege. Zonder de bezuinigingsmaatregel is de noodzaak het verband zo efficiënt mogelijk in te richten namelijk verdwenen. Wie weet waar dat toe zal leiden…

Een ander lichtpuntje is dus de effectieve en efficiënte dienstverlening die er de komende tijd georganiseerd zal (moeten) worden.

Dienstverlening 

Wie weet kom je al werkend aan de slimme dienstverlening nog wel positieve verrassingen tegen. Op 21 juni kopte het Parool ‘DWI maakt zijn geld weer niet op’. Het blijkt dat Dienst Werk en Inkomen van gemeente Amsterdam zo sterk op de afbouw van de gesubsidieerde banen had ingezet dat er dit jaar sprake is van ‘onderschrijving’. Er blijft 16 miljoen euro over.

Natuurlijk is het niet zonder meer goed dat de gesubsidieerde banen zo snel verdwijnen. Maar de verklaring van wethouder Van Es vond ik sprekend. Zij liet weten dat ze nu veel beter zicht hebben op de doorwerkingen van de bezuinigingen dan vorig jaar. Ze hebben stevig ingezet en nu is er meer ruimte dan verwacht. 

Kansen

Nogmaals, het zal de komende tijd echt niet gemakkelijk zijn voor gemeenten. Maar ik wil ervoor pleiten om aan de slag te gaan en de kansen te grijpen die er liggen. Alle neuzen staan dezelfde kant op, namelijk richting bezuiniging. Bovendien wordt er al jaren gestreefd naar en gewerkt aan verbetering van dienstverlening. Dit is dé tijd om hier sterk op in te zetten.

Zoals Dame Judith al zei, kunnen we ons onnodige bureaucratie niet langer veroorloven. Dit zijn de ingrediënten voor een kleinere overheid die betere diensten verleent!

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden