Overijsselse subsidie voor stedelijke vernieuwing

1

De provincie wil graag ondersteunen dat verpauperde panden te slopen en te renoveren. Of ze te vervangen voor nieuwbouw.

“Daarvan profiteren niet alleen de inwoners, huiseigenaren, corporaties en gemeente. Ook de economie wordt er beter van. Slopen en bouwen betekent werkgelegenheid voor de bouw en aanverwante sectoren”, aldus de provincie in een nieuwsbericht. Provinciale Staten hebben recent nadrukkelijk meer aandacht gevraagd voor werkgelegenheid in de bouwsector.


Het woonbeleid van de provincie stuurt op aantrekkelijke steden, dorpen en wijken door bouwen met kwaliteit. Dat wil zeggen: met oog voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod (ook voor speciale groepen bewoners), duurzaamheid & energie, een zorgvuldig gebruik van de ruimte en vaak ook sociale kwaliteit. Provincie en gemeenten hebben daarvoor afspraken gemaakt tot 2015.

De provincie zet geld voor stedelijke vernieuwing dat in de afgelopen jaren niet is benut omdat er minder is gebouwd, opnieuw in. In de eerste ronde is er 1 mijoen euro beschikbaar voor het slopen en vervolgens opnieuw ontwikkelen van verpauperde gebouwen en locaties in steden en dorpen. Gemeenten kunnen voor in totaal 1 miljoen euro aanvragen indienen voor de tweede ronde, om geplande ontwikkelingen sneller te kunnen realiseren. Subsidie kan worden aangevraagd voor het (gedeeltelijk) verwijderen van een gebouw gevolgd door herinrichting, of voor de transformatie van een gebouw. Per gemeente worden maximaal twee aanvragen gehonoreerd.


Uitgesloten

De gemeenten Zwolle, Enschede, Deventer, Hengelo en Almelo kunnen geen subsidie aanvragen bij de provincie; ze komen rechtstreeks via het Rijk in aanmerking voor een ISV-subsidie voor ‘grote steden’.

Over Auteur

1 reactie

  1. Wim van der gugten op

    In Katwijk doen ze het tegenovergestelde men laat de panden verplicht verpauperen door verplichte leegstand,kennelijk met het hoofd doel de ondernemer zoveel als mogelijk is schade op te laten lopen.
    Bij mij al 10 jaar ?6000 per maand en geen zinnig mens bij de overheid te vinden die dit onrecht aan weet te pakken.
    Maar wel zigeuners een miljoen geven als vergoeding voor 92000 euro verhuiskosten

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden