Participatiedilemma: Kwetsbaar of weerbaar?

1

Tijd voor reflectie, met een serie over participatiedilemma’s. Wat staat meedoen in de samenleving in de weg of bepaalt juist het succes?

– Serie dilemma’s van participatie –

Deze dilemma’s komen uit het boek ‘Participatie ontward’ van

kenniscentrum MOVISIE, dat hiermee lijnen wil trekken tussen de verschillende

kanten van het onderwerp. Met deze week: kwetsbaar of weerbaar?

“Met de komst van de Wmo zijn gemeenten meer aandacht gaan

besteden aan de ondersteuning van kwetsbare burgers door weerbare burgers”,

schrijven senior adviseur Marjet van Houten en senior onderzoeker Aletta

Winsemius van het kenniscentrum. Maar het streven om zo de kosten van zorg te

beperken “creëert een onderscheid tussen kwetsbare en weerbare burgers dat er

eigenlijk niet is”.

Onderscheid

Waarom? “Weerbare mensen kunnen door allerlei omstandigheden

in een kwetsbare situatie komen en kwetsbare burgers kunnen hun kracht

ontwikkelen en weerbaar(der) worden. Het onderscheid brengt het risico met zich

mee dat er geen oog meer is voor de krachtige kant van kwetsbare burgers en

voor de kwetsbare kant van weerbare burgers.”

Door het onderscheid is het ook net of ‘kwetsbare’ mensen

niet goed voor zichzelf en elkaar zorgen kunnen, wat juist niet het geval is.

Lotgenotencontact, zelfhulpgroepen, 1-op-1 contact door familie, buren of

vrienden. Juist de als kwetsbare gelabelde mensen staan elkaar vaak bij.

“Misschien is met name de term kwetsbaar aan herziening toe, in ieder geval in

relatie tot informele zorg.”

Ondersteuning

De effectieve ondersteuning van burgerparticipatie vraagt om

hun eigen initiatief, zien Van Houten en Winsemius. “Gemeenten blijken aan te

lopen tegen wat het Verwey-Jonker Instituut de participatieparadox noemt.”

Kwetsbare burgers willen graag ondersteund worden bij het

vinden van passende voorzieningen, terwijl overheden ervan uitgaan dat mensen

daar zelf naar op zoek gaan. “Het beeld dat kwetsbare mensen van zichzelf

hebben komt niet overeen met het beeld dat overheden voorstaan en zoals dat

steeds vaker voorkomt in beleidsvisies.”

Volgende week deel twee van de serie: Werken of zorgen? De serie wordt

afgesloten door een interview met de auteurs over hun kijk op participatie.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

1 reactie

  1. J van den Brink op

    Prima artikel mooie analyse. Maar participatie is meer dan een taalkundig onderscheid tussen weerbaar en kwetsbaar.
    De kern is de taak van het bestuur van de totale samenleving, die mag haar verantwoording voor zorg niet afstoten naar individuele vrijwilligers, daardoor raakt de overheid haar zeggenschap kwijt over kwaliteit en kwantiteit van de zorg. De kwetsbaren worden daar gedupeerden van.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden