Participatiedilemma: Sturen of volgen?

0

“Wat politici, beleidsmakers en burgers belangrijk vinden, kost altijd meer dan de financiële mogelijkheden.” Gemeenten moeten keuzen maken.

– Serie dilemma’s van participatie –

Deel drie van een serie over participatiedilemma’s,

gebaseerd op het boek ‘Participatie ontward’ van kenniscentrum MOVISIE. Met deze

week: sturen of volgen?

Gemeenten die burgerparticipatie willen bevorderen, moeten

hun inwoners serieus nemen. Luisteren, dan kijken naar de mogelijkheden.

Maatwerk bieden. Maar wordt deze ‘klant’ dan koning? Nee, schrijven senior

adviseur Marjet van Houten en senior onderzoeker Aletta Winsemius van het

kenniscentrum. Dat is niet mogelijk.

Keuzen

“Overheden kunnen zich niet alleen maar laten leiden door de

wensen van burgers. Al was het maar omdat de ene burger iets heel anders wil of

nodig heeft dan de andere.” Het lokale bestuur moet alle belangen afwegen,

keuzen maken. “En maatschappelijk doelen en individuele belangen komen niet

altijd overeen, per definitie.”

De auteurs van het boek maken de vergelijking met

professionals, zoals welzijnswerkers. Ook zij laten zich niet alleen leiden

door de vraag van hun cliënten, van de doelgroepen waarvoor zij werken. “Vanuit

hun professionele kennis weten ze wat een effectieve aanpak is.”

Maatwerk en vraaggericht werken is een reactie van

organisaties en professionals op hun eigen aanbod, volgens Van Houten en

Winsemius. “Vanuit hun eigen specifieke deskundigheid bieden ze ondersteuning

aan, of stimuleren ze deelname aan de samenleving. Deze deskundigheid kan een

eigen dynamiek tot gevolg hebben, waardoor de vraag en behoefte van de

doelgroep naar de rand van het blikveld kan verschuiven.”

Fragmentatie

Het aanbod moet natuurlijk aansluiten de behoefte van de verschillende

doelgroepen. Daarom moet de fragmentatie van het aanbod verminderen. De lokale

overheid, instellingen en professionals moeten meer integraal aan het werk en

de individuele behoefte en mogelijkheden tot participatie als het uitgangspunt

kiezen.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden