Plasterk: plus van 1 miljard op Gemeentefonds

2

Minister Ronald Plasterk erkent de zorgen die gemeenten hebben over bezuinigingen en fusies. Wel is er goed nieuws te melden.

”We staan aan de vooravond van de grootste verandering van het binnenlands bestuur in lange tijd”, aldus Plasterk tijdens het VNG-jaarcongres. ”Het gewicht van de lokale democratie zal toenemen.” Volgens Plasterk zijn de komende gemeenteraadsverkiezingen mede hierom van groter belang.

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma was in haar jaarrede kritisch over de bezuinigingen die gestapeld worden.

Miljard
Plasterk wil graag samen met de VNG tot oplossingen komen. De minister noemde ook een lichtpuntje: voor 2014 is er een positieve raming van 1 miljard euro op het Gemeentefonds. Volgens Plasterk groeit de kans dat burgers voor bepaalde taken in de ene gemeente beter uit zijn dan in de andere. ”Dat is het gevolg van lokale democratie. Dat moeten we accepteren.”

Volgens Jorritsma worden gemeenten die vanwege forse bezuinigingen willen vernieuwen, belemmerd door ”betutteling en regelzucht” uit Den Haag. De VNG legde eerder al een pakket met eisen op tafel, waarmee de gemeenten proberen vooral de regie weer naar zich toe te trekken.

Het Gemeentefonds werd al gekort met 350 miljoen euro. Een nieuwe korting met 200 miljoen euro lijkt aanstaande. Ook op andere terreinen krijgen de regionale overheden honderden miljoenen euro’s minder. Gemeenten moeten daardoor anders en goedkoper gaan werken, maar stuiten op nieuwe regels. ”Zoals de verplichting om opnieuw een ellenlange intake te houden als een bijstandsgerechtigde na een maand betaald werk opnieuw een uitkering moet aanvragen. Regelgeving die zowel de burger als de gemeente bijna meer kost aan ergernis en tijd, dan het opbrengt aan arbeid”, zei Jorritsma.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

 1. CeesMorsch op

  Natuurlijk heeft Jorritsma gelijk als het gaat om de hernieuwde intake van een bijstandsgerechtigde.

  Maar wat ik niet begrijp is waarom gemeentes niet optimaal gebruik maken van nieuwe en innovatieve oplossingen als het erom gaat kosten te besparen (nu het zo nodig is) door effectiever meer mensen aan het werk te krijgen. Geef de werkgevers inzicht in de talenten van uitkeringsgerechtigden en laat ze zelf zoeken op basis van functieprofielen in het bestand.

  Ik ben ervan overtuigd dat het omdraaien van de arbeidsmarkt, van vacaturegestuurd naar talentengestuurd en dus van vacaturebank naar talentenbank, (een deel van) de oplossing is voor de vastgelopen arbeidsmarkt en de financiële problemen van de gemeentes.

  Iedere werkzoekende kan zichzelf gratis(!) in de picture zetten op het landelijk platform dat hiervoor in het leven geroepen is: http://www.aanhetwerk.nu. Inmiddels doen er al een aantal gemeentes en een groot aantal mensen op eigen initiatief mee. En dat levert onmiddellijk resultaat op! Ook uitzendbureaus hebben http://www.aanhetwerk.nu ontdekt. Zij vinden met een druk op de knop altijd de best passende beschikbare werkzoekenden voor een baan! En de casemanagers van gemeentes vinden voor een beschikbare baan altijd de best passende man of vrouw uit hun bestand en voor een kandidaat altijd de best passende beschikbare baan!

 2. martinvandermeer op

  Natuurlijk valt er niet te ontkomen aan verdere bezuinigingen en veel daarvan zal op de schouders van de gemeenten rusten. Maar kijken gemeenten ook naar hun kansen om financiële voordelen in te kunnen boeken. Dit gebeurt nog te weinig. Een optimaal mengpercentage kan hier stevig aan bijdrage. In de afgelopen 2 jaar hebben 85 gemeenten 35 miljoen euro aan teveel betaalde omzet belasting terug kunnen vragen. Mooi meegenomen en een ‘scherp’ mengpercentage draagt direct financieel bij ten gunste voor de begroting 2014. Martin van der Meer | Partner Step in Control

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden