Provincies bankieren steeds meer bij het Rijk

0

De provincies hebben in 2015 ongeveer 0,8 miljard euro aan financiële middelen overgeheveld naar het Rijk. In totaal hebben zij nu 5,4 miljard euro in de schatkist geparkeerd.

De verplaatsing van middelen door decentrale overheden richting het Rijk is het gevolg van de eind 2013 ingevoerde wet Schatkistbankieren. Mede hierdoor hoeft de Nederlandse overheid minder obligaties uit te schrijven en daalt de staatsschuld. Dit meldt CBS.

Uitzettingen
Tegelijkertijd daalden ook de tegoeden van provincies bij partijen buiten de Nederlandse overheid. Zo namen de leningen en andere ‘financiële uitzettingen’, zoals buitenlandse obligaties, af met ongeveer 2 miljard euro. Wel verstrekten de provincies 0,5 miljard euro aan instanties die niet tot de overheid behoren, maar daar wel sterk mee zijn verbonden. Daarmee daalden in 2015 de leningen en uitzettingen buiten de overheid met 1,5 miljard euro.

Rendement
In 2015 stalden provincies ongeveer 0,6 miljard euro aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De ‘leningen’ aan deze instanties leveren voor de provincies een hoger rendement op dan schatkistbankieren bij het Rijk. Eind 2015 hadden alle provincies samen 15,7 miljard euro aan financiële middelen uitstaan in de vorm van leningen aan derden en aangekochte waardepapieren zoals obligaties.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden