Raadsleden: gemeenten bezuinigen ten laste van burgers

0

Ruim 75 procent van de raadsleden die ondervraagd zijn voor het panel van Nicis Institute geeft aan dat hun gemeenten bezuinigen door maatregelen waardoor burgers minder krijgen van hun lokale overheid. Bedrijven komen er beter van af.

Slechts 40 procent van de ondervraagden kan een maatregel noemen waardoor het bedrijfsleven meer eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Ruim de helft vindt niet dat haar gemeente op een creatieve of gedurfde manier bezuinigt, blijkt uit de resultaten (PDF) van het panel. 

Voor een stresstest bij gemeenten lopen de raadsleden aardig warm. Op die manier zou je doeltreffender kunnen bezuinigen, is hun conclusie. Er zijn dan ook gemeenten die een dergelijk test al hebben uitgevoerd. Uit deze testen komen de grootste financiële risico’s naar voren. Het gaat in de eerste plaats om de uitkering van het Gemeentefonds en de positie van samenwerkingspartners. Verder zijn ook de Wet Werk en Bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de grondexploitatie en de financiële reserves reden tot zorg.

Creatief bezuinigen

De minderheid die kan aangeven welke gedurfde of creatieve bezuinigingsmaatregelen er zijn, komt met vijf voorbeelden:

  • Lean werken;
  • Het gebruiken van subsidies van het Rijk om bezuinigingen op te vangen en niet voor het een of andere project;
  • Het stopzetten van alle infrastructurele projecten;
  • Samenwerken om zo de kosten te delen;
  • Bouwplannen vertragen. 

Toch wordt meestal met de kaasschaaf bespaard en dan voornamelijk ten laste van burgers. De top 4 van bezuinigingsposten:

  • Beheer openbare ruimte en groenvoorziening
  • Subsidies op sport, evenementen en cultuur
  • Zorg en welzijn
  • Wmo

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden