Raadsleden vergaderen teveel

2

Raadsleden besteden meer tijd aan hun raadswerk, lezen meer stukken, vergaderen meer en ontvangen meer vergoeding voor hun raadswerk dan in 2009. Dat blijkt uit het derde Nationale Raadsledenonderzoek.

Het onderzoek, door adviesbureau Daadkracht in samenwerking met Raadslid.nu, wordt zaterdag aangeboden aan Minister Liesbeth Spies tijdens het jaarcongres van Raadslid.nu.

Raadsleden besteden in 2012 gemiddeld 16,76 uur per week aan het raadswerk, ruim 20% meer dan in 2009. Raadsleden van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners vinden dat het raadswerk zodanig is toegenomen dat het een fulltime functie vergt.

De meeste tijd (66%) besteden raadsleden aan raads-, fractie-, partij- en commissievergaderingen en het doorlezen en voorbereiden van alle vergaderstukken. Ten opzichte van 2009 zijn raadsleden 11% meer gaan vergaderen en besteden zij 32% meer tijd aan het lezen van vergaderstukken. De grootste stijging  in tijdsbesteding (70%) is te zien bij internetactiviteiten.

Om de volksvertegenwoordiging te verbeteren werd in 2002 het dualisme ingevoerd. Gemeenteraden moeten volgens dit systeem alleen op hoofdlijnen beleidsopdrachten geven aan het College van Burgemeester en Wethouders, en hun uitvoering alleen nog maar op diezelfde hoofdlijnen controleren. Op die wijze zou het mogelijk moeten zijn voor raadsleden de helft van de tijd te besteden aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Opvallend is dat raadsleden – net als tijdens eerdere onderzoeken in 2007 en 2009 – nog geen 30% aan volksvertegenwoordigende activiteiten besteden.

In 2012 ontvangen raadsleden in totaal ruim 103 miljoen euro aan vergoedingen, ruim 13% meer dan in 2009 en ruim 24% meer dan in 2007. Voor raadsleden uit gemeenten tot 10.000 inwoners is de vergoeding sinds 2009 met 41,5% het meest gestegen. Voor een deel zijn de gestegen vergoedingen het gevolg van het doorvoeren van het advies van de commissie Dijkstal om de rechtspositie van raadsleden te verbeteren. Verder ontstaan er in de loop der tijd meer grotere gemeenten door herindelingen. Gemeenteraadsleden ontvangen een hogere vergoeding naarmate de gemeente groter is.

Het gemiddelde uurtarief dat raadsleden voor hun raadswerkzaamheden ontvangen, bedraagt  € 13,04. Opvallend is dat het gemiddelde uurtarief met € 0,46 is gedaald ten opzichte van 2009. De tijdsbesteding stijgt meer dan de vergoeding die een raadslid krijgt. Het uurtarief daalt daardoor. Naarmate de gemeente groter is, ontvangen raadsleden een hoger uurtarief voor het raadswerk en zijn relatief meer raadsleden tevreden over de vergoeding die zij ontvangen

Over Auteur

2 reacties

  1. De bezuinigingen liggen hier dus voor het oprapen. Verder is ook alom bekend, dat er nogal wat raadsleden zijn van wie je 4 jaar lang niets hoort of ziet en die in raadsvergaderingen apathisch toe zitten te kijken. Dus : minder raadsleden kan gemakkelijk en levert ook weer bezuinigingen op. Tenslotte blijkt niet duidelijk hoe die gedeclareerde uren gecontroleerd worden. Als dat ? la Europarlementari?rs plus ambtelijke ondersteuning gaat, dan worden we ook op dit niveau bedonderd.

  2. Jackie, als je nu zelf eens voor E 13,04 per uur in de gemeenteraad ging zitten en bijna 17 uur per week van je vrije tijd opoffert voor de samenleving, zou je recht van spreken hebben….

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden