Regeerakkoord: Meer taken, drie miljard minder

0

De korting op het Gemeentefonds is minder fors dan verwacht. Toch leiden alle bezuinigingen op specifieke uitkeringen en nieuwe, gemeentelijke taken zoals de jeugdzorg tot een structurele aderlating van ruim drie miljard euro.

Dat blijkt uit de plannen in het regeerakkoord en van het

kabinet Rutte-Verhagen. In een bijzondere ledenbrief combineert de Vereniging

van Nederlandse Gemeenten (VNG) de aangekondigde besparingen met de kortingen

die al zijn aangekondigd door het vorige kabinet Balkkenende. Dit levert een

zorgwekkend beeld op, vindt de vereniging. Het is de vraag of gemeenten al hun

taken wel kunnen uitvoeren met hun krappere budget voor de komende jaren.

 

Heroverweging taken

“Wanneer bij belangrijke decentralisaties uiteindelijk

onvoldoende middelen en beleidsruimte overgaan naar de gemeenten, zullen zij

hun medewerking aan deze operaties serieus moeten heroverwegen”, staat in de

brief. De VNG benadrukt wel dat veel maatregelen in het regeerakkoord nog om

verdere invulling vragen. “Het is goed om daarmee rekening te houden.”

 

De brief gaat niet alleen om geld. Hoe zit het bijvoorbeeld

met gemeentelijke herindelingen, volgens de VNG? In het regeerakkoord staat namelijk

dat fusies alleen van onderaf zullen plaatsvinden. Toch verandert die zin

verandert waarschijnlijk niets aan de huidige praktijk. De VNG ziet nog steeds

een belangrijke, adviserende rol voor de provincie weggelegd. Volgens de

bestaande wet kan een fusie ook nog steeds worden afgedwongen.

 

Crisis- en herstelwet

Het nieuwe kabinet wil de crisis- en herstelwet, bedoeld om

de economische klappen op te vangen, grotendeels een permanente status geven. De VNG vindt

dat wel een goed idee, maar vraagt zich af in hoeverre dit mogelijk is. De

belangrijkste vraag: ziet de Europese Unie het stimuleren van de nationale

economie als ongeoorloofde staatssteun?

 

Ook als het gaat om de Europese milieunormen is het volgens

de VNG zeer de vraag of Nederland de afspraken kan nakomen, omdat het kabinet

fors wil bezuinigen op ‘groene’ investeringen.

 

De Wet werk en bijstand, de Wajong en de Wet sociale

werkvoorziening moeten volgens het regeerakkoord financieel met elkaar

versmelten. Tegelijkertijd verdampt een deel van het budget, wat in het kantoor

van de VNG zeker niet tot applaus leidt. “Voor meerdere maatregelen op het

terrein van werk en inkomen geldt dat nog onduidelijk is of gemeenten voldoende

middelen en beleidsruimte zullen ontvangen om de ingrijpende wijzigingen vorm

te geven.”

 

Lees meer over het regeerakkoord:

Kritische blik VNG op regeerakkoord

Regeerakkoord: Fusies van onderaf


Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden