Rekenkamer: jaarverslag Gemeentefonds in orde

0

Het jaarverslag van het Gemeentefonds over 2017 van de minister van Binnenlandse Zaken voldoet aan de regels, ondanks het ontbreken van goedkeurende accountantsverklaringen bij een deel van de gemeentelijke jaarrekeningen.

‘De financiële informatie in het jaarverslag 2017 van het Gemeentefonds voldoet op totaalniveau aan de daaraan te stellen eisen,’ oordeelt de Algemene Rekenkamer in haar woensdag gepubliceerde verantwoordingsonderzoek. Dat de accountant veel gemeentelijke jaarrekening geen groen licht geeft, staat hier los van, maken de controleurs duidelijk.

Naar eigen inzicht

‘Gemeenten zijn – binnen de algemene wettelijke kaders – vrij om de gelden uit het Gemeentefonds te besteden naar eigen inzicht. Eventuele fouten en onzekerheden die geconstateerd worden in gemeentelijke jaarrekeningen zijn dan ook niet van invloed op de jaarrekening van het Gemeentefonds zelf,’ aldus de Rekenkamer.

Verbetering opgetreden

Bij de jaarrekeningen over 2015 kreeg de helft van de gemeenten geen goedkeurende controleverklaring 2015. ‘Bij de jaarrekeningen over 2016 is weliswaar een verbetering opgetreden, maar nog altijd kreeg 20 procent van de gemeenten geen goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening.’

Decentralisaties

De decentralisaties in het sociaal domein zouden de belangrijkste oorzaak hiervan zijn. ‘Accountants konden niet goed vaststellen of uitgaven die verantwoord waren voor de zorg in natura en de persoonsgebonden budgetten daadwerkelijk volgens de regels waren geleverd.’

Bijna 28 miljard

Via het Gemeentefonds vloeide vorig jaar bijna 28 miljard euro naar gemeenten. Dit is ruim 12 procent van de rijksuitgaven. Het grootste gedeelte, 15,5 miljard, was bestemd voor de algemene uitkering, die gemeenten – met inachtneming van wet- en regelgeving – kunnen besteden zoals ze dat zelf willen.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden