Samenwerken bespaart gemeenten nauwelijks geld

0

De totale gemeentelijke uitgaven veranderen nauwelijks als gevolg van samenwerking. Zelfs na enkele jaren ontstaat er geen financieel voordeel voor gemeenten die meer samenwerken. Bij kleine gemeenten nemen de uitgaven door samenwerking eerder toe dan af. Zo ook bij grote gemeenten. Bij middelgrote gemeenten heeft samenwerking geen effect op de uitgaven.

Anders dan gedacht verlaagt samenwerking tussen gemeenten de uitgaven dus niet. Dat concluderen Maarten Allers en Tom de Greef van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO). Samenwerking tussen gemeenten nam van 2005 tot en met 2013 een grote vlucht. In die periode verviervoudigden de uitgaven via gemeentelijke samenwerking tot ruim 8 miljard euro per jaar.

Uitgaven

COELO onderzocht of de gemeentelijke uitgaven per inwoner in die periode beïnvloed worden door de mate van samenwerking. Daarbij is gecorrigeerd voor tal van demografische, economische en politieke factoren. Uit het onderzoek blijkt dat de totale gemeentelijke uitgaven niet veranderen als gevolg van samenwerking. Op deelterreinen kan het wel geld besparen, maar dat werkt niet door in de totale uitgaven.

Belasting innen

Het effect van samenwerking kan verschillend uitpakken voor verschillende beleidsvelden. COELO onderzocht ook de uitgaven op drie verschillende beleidsvelden. Bij afvalinzameling en sociale dienst heeft samenwerking geen invloed op de uitgaven. Samen belasting innen bespaart wel geld. Gemiddeld dalen de kosten van de belastinginning met 15 procent. Maar omdat belastinginning 0,4 procent van de totale gemeentebegroting betreft, levert dat weinig geld op.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden