Schoolgebouwen dupe van korting Gemeentefonds

0

Een structurele uitname van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds bedreigt de onderwijshuisvesting in het basisonderwijs. Betrokken luiden de noodklok

De voorgenomen uitname is het gevolg van de uitwerking van een motie in de Tweede Kamer. Het geld wordt overgeheveld van gemeenten naar scholen, maar de taakverdeling blijft gelijk. In een brief van het Nijmeegse schoolbestuur Conexus van november 2013 aan de leden van de Tweede Kamer wordt uitgelegd wat het probleem is. Het geld dat gemeenten jaarlijks krijgen voor onderwijshuisvesting is geen vrij te besteden geld. Het ligt vast in stenen.

Hier zetten een groot aantal organisaties de feiten op een rij.

Gemeenten die de afgelopen jaren veel in onderwijshuisvesting hebben geïnvesteerd worden de dupe van de uitname. Die kunnen bij wijze van spreken de hypotheek van deze gebouwen niet meer betalen, maar zijn hiervoor wel verplichtingen aangegaan. Ook liggen er plannen klaar voor nieuwe investeringen, hoewel het nu de vraag is of deze worden gedaan.

“Inmiddels worden de consequenties voor gemeenten én schoolbesturen steeds duidelijker,” zegt ook onderwijswethouder Erik Boog uit Hilversum. “Investeringen in nieuwe schoolgebouwen en maatregelen op het gebied van duurzaamheid, brede scholen en passend onderwijs komen in gevaar. Door deze bezuiniging dreigen gemeenten en schoolbesturen uit elkaar gedreven te worden, terwijl we eigenlijk met elkaar moeten blijven samenwerken in het belang van de kinderen en de kwaliteit van schoolgebouwen,” benadrukt de Hilversumse wethouder.

Scheveningenberaad
Rinda den Besten van de PO-raad gaf tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal aan dat zij het tijd vindt voor een nieuw ‘Scheveningenberaad’, waarin partijen met elkaar spreken over een betere taakverdeling in de onderwijshuisvesting. Er is dan ook genoeg te bespreken. Naast deze overheveling spelen er ook nog andere kwesties die bedreigend zijn voor de kwaliteit van de huisvesting in het basisonderwijs. Zo is er ook nog de overheveling van het budget voor het buitenonderhoud (158 miljoen euro) van gemeenten naar scholen, een oplopende leegstand, een flinke vervangingsopgave en nieuwe kwaliteitsnormen voor onderwijshuisvesting.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden