‘Standaardisatie gemeentebegrotingen nodig’

0

Het is hoog tijd dat gemeenten onderling vergelijkbare begrotingen en rekeningen gaan opstellen, stelt de Algemene Rekenkamer.

Het onderling vergelijken van prestaties is hard nodig, concludeert de Algemene Rekenkamer in het Verantwoordingsonderzoek. De rekenkamer stelt dat het onderling kunnen vergelijking nu juist nodig is omdat colleges vanaf begin volgend jaar aan de gemeenteraad verantwoording moeten afleggen over de nieuwe taken.

“Voor het kunnen vergelijken van gemeenten en het kunnen leren over de gemeentegrenzen heen is het daarom van belang dat gemeenten dezelfde begrippen en definities gebruiken”, motiveert de Algemene Rekenkamer.

Momenteel ontbreekt een zelfde opbouw voor de begrotingen en rekeningen. Dat schreeuwt om harmonisatie, aldus het onderzoek. Het goede nieuws: er ligt al een instrument op de plank om dat te bereiken. Dat instrument is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van de commissie BBV.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.