Tekort aan kennis en inkopers zorg

0

Door verwachte groei in vraag zal de schaarste aan inkoop professionals met kennis van het sociaal domein, ervaring op het vlak van Europees Aanbesteden en Bestuurlijk Inkopen, verder toenemen.

De zorginkoop door gemeenten wordt belemmerd door het schaarse potentieel van inkoopexpertise. Dat is de conclusie uit een analyse van ‘Trends en Ontwikkelingen op de inkoop arbeidsmarkt 2014’ van detacheerder Yacht. Dat gemeenten bij de inkoop van zorg vooral hebben gekozen voor kortlopende contracten van maximaal een jaar, draagt niet bij aan het opschroeven van de expertise.

Detacheerbureau Yacht constateert dat de vraag naar inkoopprofessionals bij gemeenten onverminderd hoog is. Als gevolg van de nieuwe zorgtaken is de inkoop van gemeenten veel  complexer om omvangrijker geworden. Het aantal vacatures voor zorginkopers is in 2014 met ruim 24 procent gestegen naar ruim 7000 en het aantal vacatures zal in 2015 nog verder oplopen.

Veel gemeenten hebben gekozen voor kortlopende contacten van een half jaar tot maximaal een jaar, dit om de continuïteit richting de burger te garanderen. Begrijpelijk maar het betekent wel dat gemeenten in de loop van 2015 opnieuw de handen vol zullen hebben aan onderhandelingen met zorgaanbieders. Tegelijkertijd is er een tekort aan gespecialiseerde zorginkopers.

Marktgericht

Naast de groei in kwantitatieve zin wijzigt ook de kennis en competentie behoefte binnen de lokale overheid om de besparingsdoelstellingen binnen het sociaal domein te realiseren. De inkoopfunctie binnen de lokale overheid verandert van procesmatig aansturing van het inkoopproces naar marktgericht inkopen met focus op ketensamenwerking en innovatie.
Door bezuinigingen op personeel en vacaturestops van de afgelopen jaren vindt er echter al jaren geen gezonde in- en doorstroom van inkooptalent binnen de overheid plaats en is investering in ontwikkeling van de zittende populatie, om bovengenoemde verandering het hoofd te bieden, achter gebleven. Om toch de aanbestedingsagenda te volgen wordt er meer samengewerkt tussen overheden en maakt men veelvuldig gebruik van ervaren externe inkopers die zich als ZZP-er in de markt organiseren.

[([002_456_rb-image-1679801.jpeg])]

Kennisdocument

Wilt u praktische voorbeelden van gunningscriteria bij aanbestedingen van werken? Een methode ontdekken om een specifiek keurmerk toch ‘uit te vragen’ in aanbesteding? Of de nieuwe aanbestedingsrichtlijn toepassen om betere resultaten te boeken bij Europese aanbestedingen? Download dan het gratis Thematisch Commentaar Inkoop >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.