Top 10: Miljoenen besparen

0

Na elf doorlichtingen van de programma’s en de interne organisatie wordt duidelijk wat de gemeente Utrecht totaal kan besparen. Hoe kan deze gemeente ruim 66,5 miljoen euro bezuinigen?

“Het gaat om besparingsmaatregelen binnen de elf terreinen

die zijn onderzocht”, verklaart regisseur van de doorlichting Jaring Hiemstra

van Hiemstra & De Vries. Elke doorlichting is uitgevoerd door medewerkers

van de gemeente Utrecht, onder leiding van de externe expert.

Het doel was

objectief te rapporteren over de besparingsmogelijkheden.Door de gemeente Utrecht zijn elf inhoudelijke experts ingehuurd om de deelonderzoeken te leiden en een regisseur om het totale proces te begeleiden. De totale kosten hiervan bedroegen 800.000 euro.

In totaal laat de doorlichting een potentieel zijn van 66,5

miljoen, maar is dit plan niet te ambitieus? “Het is zeker ambitieus”, vindt

Hiemstra. “We vergelijken ook met de best practice op verschillende gebieden.

Zo hebben we bij de doorlichting overhead vergeleken met gemeenten met een lage

overhead”

Overhead

Twee voorbeelden. Als het gaat om de kosten voor burgerzaken

scoort Utrecht goed. De kosten per inwoner zijn lager dan het gemiddelde,

hoewel hier volgens het doorlichtingsrapport ook nog best wat te halen valt.

Als het gaat om de overhead, presteert de gemeente juist slechter dan de 10%

best presterende gemeenten . “De overhead bedraagt 32 procent”, vertelt de

adviseur. “Dat zijn ondersteunende functies, die moeten terug naar zo’n 27

procent van de organisatie. Het gaat dus om zes van de honderd formatieplaatsen.”

De samenvatting van alle doorlichtingsrapporten, is te

vinden in de eindnotitie van de regisseur en de elf deelrapporten. De

maatregelen voor de komende tijd staan hierin aangegeven. De doorlichtingen

geven het beeld dat er gemeentebreed moet worden bezuinigd, hoewel het

potentieel verschilt per terrein.

Top 10

 • Dienst Stadswerken: 14,3 miljoen euro
 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: 13,9 miljoen
 • Overhead: 12,9 miljoen
 • Inkoop: 8,3 miljoen
 • Vastgoed: 5, 7 miljoen
 • Dienst Burgerzaken,Gemeentebelastingen en Dienstverlening:

  4,7 miljoen
 • Dienst StadsOntwikkeling: 2,7 miljoen
 • Bestuurs- en concerndienst: 2,6 miljoen
 • GG&GD: 1,15 miljoen
 • Bibliotheek Utrecht: 513.000 euro

Circa 39 miljoen euro moet voortkomen uit doelmatigheid.

Anders gezegd: uit de eigen organisatie. Er zullen formatieplaatsen verdwijnen

en het werk zal efficiënter moeten gebeuren, zoals gezegd met een kleinere

overhead. Maar dat is niet genoeg om het streefbedrag van de gemeente zelf te

halen.

Kerntaken

Utrecht moet vanaf 2014 55 miljoen besparen. Als er heel

doelmatig wordt gewerkt, blijft er nog zo’n 15 miljoen over. Om dat bedrag te

besparen moeten er keuzes gemaakt worden in de programma’s. Voorstellen die in

de doorlichtingsrapportages zijn genoemd zijn het verminderen van het aantal

bibliotheekvestigingen, het verkopen van vastgoed en het beperken van

subsidies.


Vandaag bespreekt een raadscommissie het rapport; later buigt de hele

gemeenteraad zich over de plannen.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden