Top 4: Verbeterpunten crisisbestrijding

0

Hoe moeten overheden samenwerken bij bovenregionale crises? Een bestuurlijke werkgroep bovenregionale samenwerking heeft advies uitgebracht.

Waar ontbreekt het aan, volgens de werkgroep?

1) eenheid van doctrine met betrekking tot opschaling en bovenregionale samenwerking;

2) één aanspreekpunt op rijksniveau voor facilitering aan de regio door landelijke diensten;

3) helderheid over situaties die centrale aansturing behoeven;

4) eenduidigheid in (bovenregionale) crisiscommunicatie.

Aanleiding voor de aanbevelingen is de ramp in Moerdijk. Daar is gebleken dat bestuurlijke drukte en bemoeienis de hulpverlening aan burgers heeft belemmert. Ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters onderstreept het belang van “een unité de doctrine”.

Als het gaat om de GRIP-opschaling geldt hetzelfde. Eenduidigheid is gewenst.

“Bestuurders op verschillende niveaus en professionals uit verschillende sectoren dienen zich aan hun rol te houden en elkaar niet vanwege politieke druk of inhoudelijke meningsverschillen voor de voeten te lopen”, schrijft de werkgroep in haar advies. “De burger is er niet mee gediend als hierdoor verwarring of openbare onenigheid ontstaat over de aanpak van de crisis.”

GRIP 

Verder is al best veel mogelijk. Het advies is de huidige procedures en regelgeving daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Het gaat dan om netcentrisch werken, het eerder genoemde GRIP en het optimaal gebruiken van gemeentelijk crisiscommunicatie. Belangrijkste is toch wel dat bestuurders hun plaats kennen. “De burger zal terecht niet accepteren dat iedereen star heeft vastgehouden aan de eigen bevoegdheden en dat het daardoor misgelopen is.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden