Trend: Externen langdurig in dienst

5

Minder externen inhuren. Dat is weer niet gelukt. Verder laat de jaarlijkse Interim Index zien dat tijdelijke arbeidskrachten steeds vaker langdurig in dienst zijn bij de publieke sector.

Near employees. Zo worden externen genoemd die soms wel jaren in dienst zijn van gemeenten, provincies en het Rijk. De overheden verwachten in 2011 weer minder externen in te huren, maar de index geeft weinig vertrouwen in de haalbaarheid van dit streven.

Ook dit jaar zouden minder externen worden ingehuurd. Dat is niet gelukt, blijkt uit de index van Nyenrode Business University en Atos Interim Management. “Sterker”, stelt directeur Piet Hein de Sonnaville van Atos. “Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van externen in de publieke sector zelfs is gestegen”

65 Procent
De vraag naar interim-managers zou volgens de index met 65 procent dalen. Dit terwijl de private sector volgend jaar juist meer invallers nodig heeft. De verwachting dat minder extern personeel zal worden ingehuurd, komt voort uit de nodige bezuinigingen door overheden. Tegelijkertijd blijkt dat adviesbureaus die besparingen vaak reikhalsend tegemoet zien. Dan is hun kennis soms nodig. Dat leidt weer tot opdrachten van gemeenten. 

“Juist als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zal de afhankelijkheid van externen, die publieke organisaties van binnenuit goed kennen, alleen maar toenemen”, volgens De Sonnaville. 

De directeur ziet een flexibele schil van (tijdelijke) werknemers ontstaan. Als dit nodig is, “dan moeten organisaties wel de juiste voorwaarden scheppen om hun tijdelijke krachten voor langere tijd flexibel aan zich te binden”, benadrukt De Sonneville. “Anders lopen ze ongewild het risico kennis en ervaring kwijt te raken.”

Index
De Interim Index is hier op te vragen.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

5 reacties

 1. Mijn ervaring is dat voorheen voor een extern ingehuurd veel geld betaald moest worden, maar dan had je ook wat. Momenteel is het rijp en groen door elkaar waarbij je heel veel tijd in begeleiding en kwaliteitsbewaking moet stoppen. Per saldo gewoon een dure aangelegenheid, maar bestuur en management zijn tevreden want er is iemand op de klus gezet.
  Wat mij betreft mag er veel meer aan resultaatsturing worden gedaan. Wat wordt tot stand gebracht en is dat conform opdracht en budget en van redelijke kwaliteit. En wat ook heel goed werkt: gewoon niet betalen als er niet geleverd is. Of niet betalen als er geleverd is wat niet gevraagd is. Bedrijven die voorheen maar wat knoeiden, schrikken zich dan helemaal rot!

 2. Geen ervaring met Limburg.
  Echter, uitb ervaring kan ik aangeven dat Erwin gelijk heeft. Externen zijn epr defenitie duurder. Ik heb ze nog nooit aangeboden gekregen voor een lager salaris dan mijzelf.
  Gemotiveerder zijn ze ook niet. Immers worden zij net zo hard uitgeknepen als wij dat worden.

  Externen zijn goed voor tijdelijk werk. Bulkwerk wat niemand wil doen of tijdelijk hulp als ondersteuning. Daarna moeten ze eruit. Als je langdurig externen inhuurd doe je iets fout. Immers daarvoor zijn ze extern 😉

  Voor het loon waarvoor je een externe voor een half jaar binnen halt. Kan je iemand in aanloopschaal 3 jaar in dienst nemen. Weet ik uit ervaring.

  Maar laat me niet lachen. Wie heerst die beslist. En de externen zitten vaak wel op die plek die ervoor zorgt dat er ingehuurd wordt.

 3. Irene van den Oever op

  @ Erwin: Erwin dit is niet mijn ervaring. In Limburg zie je dat ingehuurden voor een normaal salaris of zelfs minder dan dan dat van hun collegae die hetzelfde werk geacht worden te verrichten, tot wel 3 jaar lang voor gemeentes of het UWV werken, en wel veel harder, beter en gemotiveerder dan een deel van het personeel dat in het genot is van een vaste aanstelling.

  Nu gemeenten eindelijk inzien dat ook publiek geld bedrijfsmatig moet worden besteed wordt er weliswaar met ambtenaren geschoven maar ze worden niet zoals zovelen van ons ingehuurden, na vele jaren trouwe dienst aan de kant gezet en de WW in geduwd.

 4. Dirk-Jan de Bruijn op

  Maar er is goed nieuws! Voor ICT-resources is sinds kort I-Interim Rijk operationeel waarmee we nu eindelijk slimmer kunnen omgaan met al ons toptalent. ICT-toppers die we hebben binnen het concern Rijk -en dat zijn er heel veel!- kunnen zo breder worden ingezet waarbij we optimaal gebruik maken van de schaal die we hebben als Rijk. En daar is al flink wat animo voor: velen vinden dat begrijpelijk attractief! Kijk maar eens op de site: http://www.i-interimrijk.nl.

 5. Weggesaneerde ambtenaren worden vervangen door externen die een veelvoud kosten. Een belangrijke reden dat bezuinigingen bij de overheid alleen maar meer geld kosten en niet tot besparingen leiden.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden