Trend: samenwerking gemeenten en waterschappen

0

Door samenwerking wordt het verwerken van afvalwater goedkoper, denken steeds meer gemeenten en waterschappen.

Door een samenwerking van 35 Brabantse gemeenten en 3 waterschappen moet de afvalwaterketen goedkoper te reinigen zijn en duurzamer worden. Het is een van de samenwerkingsverbanden die van start gaan.

De waterschappen halen groen gas uit het zuiveringsproces en leveren dit aan bedrijven. Ook grondstoffen zoals fosfaat en cellulose worden herwonnen, waardoor minder zuivering nodig is en een nabezinktank van 2,5 miljoen euro overbodig wordt.

Strengere kwaliteitseisen
“We willen een besparing op de toekomstige kosten voor de verwerking van afvalwater en een betere kwaliteit van riolering en waterzuivering”, zei wethouder Ruud Schouten van Den Bosch bij de start van de samenwerking. En het is ook nodig de handen ineen te slaan, vinden ze niet alleen in Brabant. De kosten staan momenteel onder druk vanwege strengere kwaliteitseisen. De belasting van het milieu moet worden verminderd. Er dreigt schaarste aan gekwalificeerd personeel. Ergo, werk aan de winkel.

“Landelijk kan men de juiste voorbeelden laten zien, maar het echte werk gebeurt in de regio”, stelt Ina Adema, burgemeester van Veghel en voorzitter van de bestuurlijke commissie Water van de VNG. “Daar zijn de kosten te besparen en verbindingen te leggen. Alleen daar kan men de juiste keuzes maken op het gebied van samenwerking, afstemmen van investeringen, werkprocessen en plannen.”

Besparing
Een ander voorbeeld. Waterschap Groot Salland becijfert vijf miljoen te kunnen besparen door samenwerking met regiogemeenten. De besparingen komen onder meer voort uit het gezamenlijk opstellen van een rioleringsplan, het gezamenlijk aanbesteden van werkzaamheden en het slimmer inzetten van renovatietechnieken van het riool.

Ook de gemeenten gemeenten Beuningen, Wijchen, Druten, Heumen en het waterschap Rivierenland begonnen dit jaar officieel met de samenwerking. De reden? “Al in 2009 werd duidelijk dat de kosten voor het afvalwater de komende jaren sterk zou toenemen. Zowel de gemeente Beuningen, Wijchen, Druten als Heumen maakten toen een begin met het in kaart brengen van de bezuinigingsopgave en de consequenties voor de afvalwaterketen.”

Waterwet
De rechten en plichten van samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen staan in de Waterwet. “Bij de afstemming van taken gaat het in ieder geval om het beheer van inname, inzameling en zuivering van afvalwater”, schrijft Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en milieu, aan de hand van deze wet. “Maar feitelijk gaat het om de afstemming in het hele waterdossier.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden