Uitleg Donner over ‘misbruik’ Wob

1

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken legt de bal op de stip, met een brief aan de Tweede Kamer. De Wet openbaarheid van bestuur moet worden aangepast.

“Om

mee te kunnen denken met de overheid en te kunnen participeren aan het werk van de overheid moeten burgers over voldoende informatie beschikken”,

schrijft Donner. “Maar burgers moeten ook toegang tot overheidsinformatie

hebben om het bestuur adequaat te kunnen controleren en eventuele misstanden

aan de kaak te kunnen stellen.”

De minister wijst op de website van de overheid. Daar is veel informatie

te vinden, meldt Donner. “Daarnaast kan iedere burger op basis van de Wob bij

bestuursorganen informatie opvragen over bestuurlijke aangelegenheden. Daarbij

hoeft de verzoeker geen belang te stellen. Elk telefoontje, mailtje of brief

aan een bestuursorgaan met een verzoek om informatie kan formeel een

Wob-verzoek inhouden.”

Intimiteit
Donner voegt daaraan toe dat het streven naar openbaarheid van bestuur

niet ten koste mag gaan van het dagelijkse werk. “Goed bestuur is gediend met

een bepaalde mate van vertrouwelijkheid. Interne adviezen en concepten komen

niet in aanmerking voor systematische publicatie. Deze ‘beleidsintimiteit’

maakt het voor ambtenaren mogelijk nieuwe ideeën vrijelijk te bespreken.”

Ook het bezuinigen op de ambtenarij moet volgens Donner worden

meegenomen in de overweging de Wob te wijzigen. “Dit kabinet streeft naar een

compacte overheid met minder ambtenaren. Bij eventuele wijziging van de Wob zal

daarom kritisch bekeken moeten worden wat wijziging daadwerkelijk toevoegt aan

het huidige stelsel en wat mogelijke neveneffecten zijn, waarbij ik onder meer

denk aan de gevolgen voor effectiviteit en de inzet van capaciteit binnen

bestuursorganen.

Openbaarheid
Dan is er nog het Europese verdrag van Tromsø voor de openbaarheid van overheidsinformatie. Voordat besloten kan

worden over ondertekening van het verdrag zullen eerst alle bijzondere wetten

met eigen, van de Wob afwijkende regels over openbaarheid dan wel geheimhouding

getoetst moeten worden aan het verdrag. Het gaat om een groot aantal wetten.”

Ook naar het mogelijke niet-ontvankelijk verklaren van Wob-verzoeken

moet nader onderzoek worden gedaan. Vooral gemeenten hebben hier last van, schrijft

Donner. “Het ervaren probleem met oneigenlijk gebruik van de Wob ligt dan ook

niet zozeer in de omvang van het oneigenlijk gebruik, maar meer in het gebrek aan een afwijzingsgrond

in de Wob voor die gevallen waar overduidelijk sprake is van misbruik – vaak

van personen met wie het bestuursorgaan al een conflict heeft.”

Over Auteur

1 reactie

  1. Mijn mening op

    Ik las als laatste dit: – …..maar meer in het gebrek aan een afwijzingsgrond in de Wob voor die gevallen waar overduidelijk sprake is van misbruik ? vaak van personen met wie het bestuursorgaan al een conflict heeft.?-

    De mensen die al een conflict hebben met het bestuursorgaan moeten juist (letterlijk ?n figuurlijk) worden voorzien van informatie. Als je dat niet doet is er geen eerlijke uitkomst van het conflict mogelijk, mijns inziens.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden