Verbeterdebuurt.nl gekoppeld aan GovUnited

0

De koppeling zorgt voor een efficiënter proces bij ‘meldingen openbare ruimte’, waardoor gemeenten makkelijker met burgerparticipatie aan de slag kunnen.

De gemeentelijke website is al lang niet meer het enige kanaal om burgers te betrekken bij het verbeteren van hun leefomgeving. Met smartphones of via internet kunnen zij gemakkelijk een kapotte stoeptegel, zwerfvuil of een idee melden. Zo’n melding over de openbare ruimte (MOR) kwam tot voor kort per e-mail binnen bij de gemeente en was daardoor niet optimaal geïntegreerd in het gemeentelijk proces.

Verbeterdebuurt heeft als eerste een koppeling gerealiseerd met het zaaksysteem waarmee GovUnited-gemeenten werken. De koppeling is ontwikkeld in het GovLab op basis van de nieuwe berichtenstandaard StUF-ZKN 3.10. De koppeling zorgt voor een efficiënter MOR-proces waardoor gemeenten makkelijker met burgerparticipatie aan de slag kunnen.

Burgerparticipatie

Verbeterdebuurt is een platform waarop burgers van 300 gemeenten problemen en ideeën in hun buurt op een digitale kaart kunnen zetten. De rode punaises op de kaart staan voor problemen zoals een gat in de weg, deze meldingen zijn doorgestuurd naar de gemeente. Ideeën zijn herkenbaar als lampjes en gaan bijvoorbeeld over een speeltuin die iemand graag in de buurt wil hebben.

Als problemen en ideeën worden opgelost verschijnt er een groen vlaggetje. Het meldproces bij gemeenten was tot voor kort een gesloten één-op-één proces. Nu kan iedereen meldingen in de buurt bekijken, daarop stemmen en reageren en bijvoorbeeld vanaf zijn iPhone de melding delen met vrienden via Facebook, e-mail en Twitter.

Landelijke StUF-standaard

Op basis van een generieke StUF-koppeling is het platform van Verbeterdebuurt als eerste gekoppeld aan het zaaksysteem dat ontwikkeld is voor GovUnited-gemeenten. De problemen of ideeën die burgers over hun buurt melden via de app of op de website van Verbeterdebuurt worden rechtstreeks geregistreerd in het zaaksysteem. Omgekeerd ontvangt Verbeterdebuurt informatie over de status van alle meldingen uit het zaaksysteem; dus ook de meldingen die via andere gemeentelijke dienstverleningskanalen zijn binnengekomen, zoals via de telefoon of de gemeentelijke website. Een burger beschikt hierdoor, op elke plek, altijd over meest actuele gemeentelijke informatie.  Op deze manier kunnen gemeenten laten zien wat zij doen voor het verbeteren van de buurt.

Het ICTU-programma GovUnited en Verbeterdebuurt zijn de eerste partijen die deze koppeling hebben gerealiseerd. Het zorgt voor administratieve lastenverlichting bij gemeenten en verbetert de transparantie over de voortgang van de meldingen richting de burger. De koppeling tussen het zaaksysteem en Verbeterdebuurt.nl is gebouwd op basis van de in oktober vastgestelde standaard StUF-ZKN 3.10. StUF is de berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties binnen overheden. StUF maakt deel uit van de GEMeentelijke Model Architectuur: GEMMA. De koppeling is tot stand gebracht in het GovLab, een testbed voor open innovatie van e-overheidsdiensten, en binnenkort beschikbaar voor gemeenten die deelnemen aan GovUnited.

Open data

Om innovatie en marktwerking te bevorderen werkt GovUnited samen met innovatieve partijen zoals stichting Verbeterdebuurt. De ontwikkeling van deze koppeling past in de filosofie van GovUnited om te komen tot een transparante overheid door het beschikbaar stellen van ‘open data’. Dit stimuleert innovatie en leidt tot nieuwe toepassingen die beter inspelen op de eisen en wensen van burgers en bedrijven. Door meldingen openbare ruimte op een kaart te ontsluiten wordt de dienstverlening van de gemeente transparanter en wordt ook geld bespaard door een afname van het aantal dubbele meldingen en betere locatiebepaling.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden