Verdeling Gemeentefonds afhankelijk van BAG

0

De gegevens over gebouwen en adressen in de BAG zijn vanaf 2013 bepalend voor de verdeling van het gemeentefonds.

Het is dus zaak dat de gegevens in de BAG volledig en juist zijn. De VNG adviseert gemeenten om hun gegevens in de BAG over de woningvoorraad goed te controleren en waar nodig aan te passen.

De gegevens over gebouwen en adressen zijn ondergebracht in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Op 1 juli 2011 is er een gebruiksplicht voor overheidsorganen in werking getreden. Dit betekent dat ook het CBS verplicht is voortaan de adressen en gebouwgegevens uit de Landelijke Voorziening BAG te gebruiken (voorheen vroeg het CBS de gegevens op bij gemeenten).

Om een trendbreuk gedurende het lopende statistiekjaar te voorkomen publiceert het CBS vanaf januari 2012 al de eerste maandstatistieken vanuit de BAG.

Effecten
De overstap van het CBS op de BAG leidt tot veranderingen in de woningvoorraad per 1 januari 2013 (de woningvoorraad per 1 januari 2012 is nog gebaseerd op de huidige werkwijze) en heeft dus gevolgen voor de verdeling van het gemeentefonds met ingang van het uitkeringsjaar 2013.

Het ministerie van BZK onderzoekt welke effecten op het gemeentefonds dit precies zijn. Afhankelijk van de uitkomst kan er sprake zijn van maatregelen om de herverdeeleffecten binnen het gemeentefonds te beperken. De VNG is daarbij betrokken.

Het ministerie van BZK informeert gemeenten formeel hierover uiterlijk in de meicirculaire 2012.

Brief CBS
Het CBS heeft in september 2011 naar de gemeenten een brief gestuurd met daarin een overzicht van de woningvoorraad van de gemeente zoals op dat moment bekend in de BAG.

Indien u de woningvoorraad zoals genoemd in die brief niet herkent, raden wij u aan te controleren of alles juist is ingevoerd in uw BAG. Volledige en juiste BAG-gegevens zijn van groot belang voor een juiste analyse van de effecten en bijgevolg de verdeling van het gemeentefonds.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.