Verkiezing 2012: standpunten Jeugdzorg

4

De verkiezing voor de Tweede Kamer zal vaak over de Europese Unie gaan, terwijl debatten over de toekomst van gemeenten net zo belangrijk zijn. Wat vragen de partijen bijvoorbeeld van gemeenten als het gaat om de Jeugdzorg?

– Archief – Jeugdzorg >>

Even over deze vergelijking. Door het ontbreken van een kiesdrempel kent Nederland veel kleine partijen, vaak net wel of niet in de Kamer. Partijen die momenteel minder dan drie zetels hebben, zijn voor dit overzicht uit de vergelijking gehouden. Het gaat om de SGP de Partij voor de Dieren en zetels met Kamerleden die uit een partij zijn gestapt.

De verschillende visies van partijen gaan vooral om de zelfredzaamheid van ouders en kinderen. “Er wordt in Nederland te snel en te vaak een beroep op de jeugdzorg gedaan”, schrijft de VVD bijvoorbeeld in haar programma.

“Van steeds meer jongeren wordt geoordeeld dat zij hulp nodig hebben terwijl dat eigenlijk niet het geval is. Tegelijkertijd zijn delen van de jeugdzorg verworden tot een logge bureaucratie. Het gevolg is dat jongeren die echt hulp nodig hebben die niet altijd krijgen.”

Schoolarts 

D66 kan zich wel vinden in deze liberale kijk op de zaak. “Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet wel professionele hulp voorhanden zijn, beginnend bij een schoolarts”, schrijft de partij.

“Als het noodzakelijk is voor het kind, kan deze hulp verplicht worden opgelegd. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. D66 steunt deze transitie, omdat professionele hulp en preventie zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd moet zijn.”

Ook de PvdA zit hier niet ver vanaf. “We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van de jongere en het gezin” schrijft de partij in haar programma. “De gemeenten zorgen dat er één gerichte aanpak komt voor de problemen in het gezin.” 

Preventie

De Socialistische Partij schrijft dat gemeenten “waar mogelijk” verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg. “Wanneer gespecialiseerde zorg nodig is wordt direct doorverwezen.” De SP wijst meer dan andere partijen op het belang van goede voorlichting, over drank en drugs bijvoorbeeld. Ook wil de partij investeren in de leefomgeving van jongeren. “Ouders kunnen hulp vinden bij laagdrempelige centra in de wijk.” 

Dit laatste is niet wat de Partij voor de Vrijheid wil, die centra. Haar plannen voor de Jeugdzorg worden samengevat in vier punten:

–       Geen Centra voor Jeugd en Gezin;

–       Meldplicht kindermishandeling;

–       Demedicaliseer kinderen;

–       Einde aan de wachtlijsten door slimmere organisatie.

Bureaucratie

Daar zijn alle partijen het wel over eens. Het moet nu maar eens afgelopen zijn met die verstikkende bureaucratie rond de Jeugdzorg. De PvdA geeft aanzetten om dit te verminderen. “Veel kinderen en gezinnen hebben te maken met meerdere vormen van hulp”, schrijft deze partij. “

We brengen alle regelingen voor verschillende vormen van hulpverlening bij elkaar, zodat alle verschillende organisaties gaan samenwerken. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.”

De ChristenUnie pleit voor een minister voor Jeugd en Gezin. De kleine, christelijke partij is juist een groot voorstander van Centra voor Jeugd en Gezin en de gewenste integrale aanpak. “In de jeugdhulpverlening is de focus verlegd van specialistische en verkokerde hulpverlening naar integrale samenwerking rondom multi-probleemgezinnen (één gezin, één plan) en het betrekken van familie en vrienden bij de hulpverlening.”

Daarom is de transitie volgens de ChristenUnie een goede zaak. “Deze ontwikkeling krijgt een impuls door alle provinciale taken binnen de jeugdhulpverlening neer te leggen bij de gemeente, die maatwerk kan leveren.”

Veroordeling

Vooral de PvdA en GroenLinks leggen extra aandacht bij kinderen van migranten. “Er komt meer aandacht voor (migranten)jongeren die in de justitiële jeugdzorg terechtkomen, terwijl zij in veel gevallen beter geholpen zouden zijn met geestelijke gezondheidszorg”, stelt het programma van GroenLinks. “Kinderen zonder strafrechtelijke veroordeling worden niet meer ondergebracht in justitiële inrichtingen.”

Alle partijen zijn voor betere samenwerkingsverbanden, vooral het CDA. Over budgetten voor de zorg wordt niet specifiek gesproken.

Over Auteur

4 reacties

 1. Edwin Lauxen op

  1. Inspectie jeugdzorg moet sancties kunnen opleggen zoals een boete en zelfs de mogelijkheid de tent te kunnen sluiten.

  Het moet een volwaardige inspectiedienst gaan worden net zoals de keuringsdienst van waren.

  Tevens moet geregeld worden dat hun ook individuele incidenten mag behandelen.

  2. Raadsonderzoeker moet net zoals de kinderrechter zal het wettelijk geregeld moeten gaan worden onder de wet SV 20-21

  Hiermee zorgen wij voor dat de waarheidsvinding en rechtsbescherming word vergroot wat goed is voor de volksgezondheid en vertrouwen in de rechtstaat.

  Omdat heden nu zo is dat de raadsonderzoeker moet trachten waarheids getrouw te handelen wat alleen beleidsmatig zo intern bij de kinderbescherming is geregeld,

  Justitie verzuimd nu de rechter fatsoenlijk in het gelegenheid te stellen hun werk te kunnen doen en verzuimen de burger rechtsbescherming en zekerheid te bieden.

  Gezien wetswijzingen eerst door de eerste en de tweede kamer moet wil ik alle burgemeesters wijzen op hun zorgplicht jegens hun burgers.

  Burgemeesters zijn ook hoofd van de politie,
  mijn advies zorg er voor dat bij elk aanvraag van een uithuisplaatsing bijgesloten word een mutatiie opgesteld door de politie, alvorens de politieinzet mogelijk word gemaakt.

 2. En uiteraard moet de gemeente dat allemaal doen met minder geld van moedertje staat… Want uiteindelijk zal het daar uiteindelijk wel op uitdraaien.. Of dat ouders juist meer moeten gaan betalen ofzo.. En ondertussen zegt de staat uiteindelijk: ja sorry gemeente dat is jullie probleem.. Leuk vooruitzicht… Wel het praat, de discussies ed tot in de details maar ja.. het moet ook betaald worden..
  De staat zorgt er voor dat er klasseverschillen gaan ontstaan per gemeente.. Ik zou dat als sociale staat niet op mijn geweten willen hebben..
  Maar ja.. ik ben dan ook de staat niet en zorg er gelukkig wel voor dat ik mijn huishoudboekje goed bijhou en ook daarin keuzes maak.. En afschuiven is in de kern toch het gemakkelijkste wat er is… 🙂
  Ik

 3. Jan Klienbannink op

  Prima dat de standpunten op dit belangrijke thema op rij worden gezet. Duidelijk is dat de decentralisatie, ondanks de huidige pas op de plaats, in de toekomst door zal gaan. Het is zaak voor gemeenten om de al ingeslagen koers vast te houden. Samenwerkingsverbanden prima, maar maak dan gebruik van bestaande regionale of intergemeentelijke verbanden, cre?er geen nieuwe laag.

 4. Hans Visser, Organisatievitalisator op

  Als alle partijen v??r betere samenwerkingsverbanden zijn is het eerste wat hoognodig gedaan moet worden alle relevante onderdelen in ??n overzicht overzichtelijk samen te brengen. Verder en dieper dan ‘Het overzicht van de Jeugdzorg’ gaat en langs de ontwikkellijn van het kind. Niemand beschikt over ‘dat eenduidig geheel’ en ‘de verbanden’ terwijl iedereen blijft uitgaan van hebt eigen beeld dat hij/zij hiervan in zijn/haar hoofd gevormd heeft. En vasthoudt terwijl het haast iedere dag veranderd. Wat nu ‘transitie’ genoemd wordt lijkt op een magistrale verschuiving van verantwoordelijkheid voor zoiets delicaats als ‘een kind in ontwikkeling’ naar gemeenten die – veel ieder voor zich – van alle onderdelen een werkbaar geheel proberen te krijgen. VRAAG: WIE HEEFT HIER DE (EIND)REGIE OP? Wie kan mij daar een antwoord, naam en telefoonnummer van geven? 0653321494

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden