Vijf vragen over gemeentelijke Jeugdzorg

0

De vijf veelgestelde vragen over de inkoop van Jeugdzorg zijn onderdeel van een nu beschikbare toolkit vol informatie over de nieuwe taak.

In de Toolkit Inkoop brengt de Rijkswebsite voor de stelselwijziging flink wat praktische informatie bij elkaar. Ook de vijf veelgestelde vragen zijn er via een link te vinden:

  • Wat is de uiterste datum waarop de budgetten voor 2015 voor de individuele instellingen helder moeten zijn?

Over de precieze datum waarop gemeenten duidelijkheid moeten bieden aan instellingen over de verdeling van hun budget is bestuurlijk overeengekomen dat uiterlijk 1 november de contracten ondertekend moeten zijn.

  • Hoe gaat het in de toekomst verder met onderaannemerschap in de jeugdzorg? Het gaat daarbij om kleine aanbieders die via een hoofdaannemer (grotere zorgaanbieder) nu de zorg mogen verstrekken en niet rechtstreeks. Blijft deze constructie in de toekomst wel of niet bestaan onder de Jeugdwet?

Onderaannemerschap blijft ook in de Jeugdwet mogelijk. Het kan ook een goede manier zijn om in te spelen op de wensen van gemeenten.

  • Komt er een landelijk format voor de opbouw beschrijvingen van producten en arrangementen die worden aangeboden binnen de nieuwe Jeugdwet, zodat een goede vergelijking op bijvoorbeeld een lokale webwinkel voor de Jeugdwet mogelijk is?

Er is geen structureel landelijk kader of format voor productbeschrijvingen. Wel zijn er verschillende initiatieven die tot doel hebben de inzichtelijkheid van het zorgaanbod te vergroten. Daarbij kan gedacht worden aan de afspraken tussen VNG en ZN over de j-ggz en onderzoeken die gemeenten uitzetten naar bruikbare productbeschrijvingen en tarieven. Het ligt ook in de verwachting dat gemeenten voor huidige AWBZ-zorg gebruik zullen maken van de huidige bekostigingssystematiek op basis van zorgzwaartepakketten.

  • In de berekeningen van VWS wordt de GGZ voor een deel ontzien. Adviseert VNG om daar rekening mee te houden of worden deze landelijke keuzen niet meegenomen?

Gemeenten besluiten zelf hoe zij de gelden die zij vanuit het sociaal deelfonds ontvangen verdelen. Het kan dus zo zijn dat gemeenten hun middelen anders verdelen dan de landelijke ‘lijn’.

  • In hoeverre is de ACM bestrokken bij het toezicht op het verloop van de inkoopprocessen bij gemeenten, of wordt dit een taak van de Transitie Autoriteit Jeugd?

Ook voor de jeugdhulp geldt de Europese regelgeving ten aanzien van mededinging. De ACM oriënteert zich op de sector.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.